ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Α΄ ΖΩΝΗ 1.174 €
Λαυρίου (από Καποδιστρίου μέχρι Μακεδονομάχων) αριστερά

Β΄ ΖΩΝΗ 1,174€
Μακεδονομάχων - Λαυρίου - Καποδιστρίου - Ρούμελης - Μακεδονομάχων

Γ΄ ΖΩΝΗ 1.115 €
Αλσουπόλεως - Λαυρίου - Μακεδονομάχων - Ρούμελης - Καποδιστρίου - Δωδεκανήσου - Περγάμου - Κύμης - Αλσουπόλεως

Δ΄ΖΩΝΗ 880 €
Αντ/ρχου Κιρκίδη - Χαλδείας - Μητρ. Προκοπίου (Βεϊκου) - Δεμιρδεσίου - Ωρωπού - Σινοπούλου - Αγ. Αναστασίας - Όριο Δήμου με 5ο Διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων - Όριο Δήμου με Δήμο Ν. Φιλαδελφείας - Λεύκης - Σεβαστείας - Θειρών - Κρήτης - Ελ Αλαμέϊν - Όριο Δήμου με Δήμο Ν. Φιλαδελφείας - Αλικαρνασσού - 28ης Οκτωβρίου - Ηρακλείου - Αθ. Διάκου - Αδραμυτίου - Μαλακόπης - Ζήλων - Φρίξου - Κορδελίου - Μπιζανομάχων - Νίγδης - Ομήρου - Κωνσταντοπούλου - Αγ. Όλγας - Γαληνού - Μάντακα Χρ. (Μάντικα) - Αντ/ρχου Κιρκίδη

Ε΄ ΖΩΝΗ 880 €
Κασταμονής - Φιλοθέης - Αφροδίτης - Κύμης - Χαλδείας - Αντ/ρχου Κιρκίνη - Εμμ. Παππά - Πέραν - Κασταμονής.

ΣΤ΄ ΖΩΝΗ 851 €
Αντύπα Μαρίνου (από Παπαϊωάννου μέχρι Κύμης) δεξιά, Ιφιγενείας (από Αδριανού μέχρι Σαπουντζάκη) αριστερά, Κύμης (από Αφροδίτης μέχρι Μαρ. Αντύπα) αριστερά, Παπαϊωάννου (από Αφροδίτης μέχρι Μαρ. Αντύπα) δεξιά.

Ζ΄ ΖΩΝΗ 822 €
Ιφιγενείας - Αδριανού - Αλ. Παναγούλη - Πέραν - Εμμ. Παππά - Αντ/ρχου Κιρκίδη - Μάντακα Χρ. (Μάντικα) - Γαληνού - Αγ. Όλγας - Κωνσταντοπούλου - Ομήρου - Νίγδης - Μπιζανομάχων - Κορδελίου - Φρίξου - Ζήλων - Μαλακόπης - Αδραμυτίου - Αθ. Διάκου - Ηρακλείου - 28ης Οκτωβρίου - Αλικαρνασσού - Όριο Δήμου με Δήμο Ν. Φιλαδελφείας - Ελ. Βενιζέλου - Ιφιγενείας.

Η΄ ΖΩΝΗ 822 €
Ελ Αλαμέιν - Κρήτης - Θειρών - Σεβαστείας - Λεύκης - Όριο Δήμου με Δήμο Ν. Φιλαδελφείας - Σμύρνης (Παραδείσου) - Ταύρου - Ελ Αλαμέιν.

Θ΄ ΖΩΝΗ 734 €
Αντύπα Μαρ. - Σπ. Λούη - Λέσβου - Αλσουπόλεως - Αφροδίτης - Παπαϊωάννου - Αντύπα Μαρ.