Δήλωση επιφάνειας ακινήτων στον Δήμο Νέας Ιωνίας – Απαραίτητα δικαιολογητικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

Δήλωση επιφανείας ακινήτων στους Δήμους

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4647/16-12-2019, άρθρο 51, παραγρ.2:

«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου, υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 01-01-2020»
Πληροφορίες: 213 2000458-419-446

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

Δήλωση επιφανείας ακινήτων στους Δήμους

Δικαιολογητικά:
1.    Συμβόλαιο κτήσης
2.    Ταυτότητα ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών
3.    Ε9 ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών
4.    Αντίγραφο οικοδομικής άδειας
5.    Λογαριασμός ρεύματος
6.    Βεβαίωση διακοπής `ηλεκτροδότησης σε περίπτωση που το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται
7.    Τακτοποίηση αυθαιρέτων/ημιυπαιθρίων

Νέα Ιωνία 10/1/2020

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ