Δήμος Νέας Ιωνίας: Πρόσκληση για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ/ΦΟΡΕΙΣ/ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας πρόκειται να συγκροτήσει Δημοτική Επιτροπή Ισότητας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας θα έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων στα θέματα ισότητας των φύλων, καθώς και την καταγραφή και την ανάδειξη των προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο.

Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και η πρόσκληση αφορά σε:
– Μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων,
– Μέλη του τοπικού επαγγελματικού/ εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης,
– Εκπροσώπους του τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης (κατά προτίμηση σε θέματα της ισότητας των φύλων),
– Εμπειρογνώμονες δημότες (επαγγελματίες κοινωνικών, νομικών ή ιατρικών επαγγελμάτων)

Καλούμε λοιπόν όσες/όσους το επιθυμούν, να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους για συμμετοχή στην επιτροπή το αργότερο έως την Παρασκευή 6/11/2020 στο Γραφείο Δημάρχου, ή στα τηλέφωνα της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας/Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των φύλων: 15909, 210-2723675, 210-2793916, 210-2777198, καθώς και στο koin@neaionia.gr 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Κάντε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here