“Ενότητα για τη Νέα Ιωνία”: Δημοτική Συγκοινωνία – Συνέπεια Λόγων & Έργων

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ή καλύτερα
ΠΩΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ο Δήμος προκειμένου να αντιμετωπίσει τα αυξημένα προβλήματα που παρουσιάζονται στην λειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας αποφάσισε να προχωρήσει στην αγορά δύο (2) Νέων Λεωφορείων αστικού τύπου (μέχρι 55 επιβάτες) και ενός (1) μικρού αστικού τύπου (μέχρι 20 επιβάτες).

Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού κρίθηκε απαραίτητο ο Δήμος να πάρει Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους τριακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων και διακοσίων ογδόντα ευρώ (#399.280€#).

Οι ενέργειες για την αγορά των λεωφορείων ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2018 και τελικά στις 18 Δεκεμβρίου 2018 με την υπ’αριθμ. 433/2018 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη δανείου. Για τη λήψη του δανείου χρειαζόταν 21 θετικές ψήφοι από τους 41 στο σύνολο Δημοτικούς Συμβούλους. Η απόφαση ψηφίστηκε από 25 ΔημοτικούςΣυμβούλους. Η παράταξη μας ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ έπειτα από τις αποχωρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων αποτελείται από 18 Δημοτικούς Συμβούλους. Την  απόφαση ψήφισαν οι 16  παρόντες  Δημοτικοί Σύμβουλοι  της παράταξης μας και 9 Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ενέκρινε την σύναψη του δανείου και στην συνεδρίαση της 21-3-2019 το Δημοτικό Συμβούλιο όφειλε να αποδεχτεί τους όρους του δανείου. (Σημείωση: οι όροι ενός δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων παραμένουν όλα τα χρόνια ίδιοι και είναι οι πιο ευνοϊκοί).

Στο εν λόγω Συμβούλιο της 21-3-2019, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης (τα ονόματα των οποίων και τις Δημοτικές παρατάξεις που ανήκουν μπορεί εύκολα να τα ανακαλύψει κάποιος μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου www.neaionia.gr αναζητώντας τις πράξεις Δημοτικού Συμβουλίου 433/2018 και 96/2019) υπό το φως των εκλογών ενώ είχαν ψηφίσει θετικά για την λήψη του δανείου δεν ενέκριναν τους όρους του δανείου.

Αποτέλεσμα αυτής της μικροπολιτικής αντιμετώπισης είναι η καθυστέρηση υλοποίησης της αγοράς.

Αγαπητοί δημότες,
Σας έχουν μοιραστεί προγράμματα των Δημοτικών Παρατάξεων όπου όλοι μιλάμε για την Δημοτική Συγκοινωνία και τη βελτίωσή της.
Μπορείτε να συγκρίνετε και να καταλάβετε ποιοι ενδιαφέρονται πραγματικά και ποιοι απλώς γέμισαν άλλη μία αράδα στο προεκλογικό πρόγραμμά τους.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ