Ερωτήσεις του Σπ. Βανδώρου στο δημ. συμβούλιο Νέας Ιωνίας (7/12) για θέματα Υγείας

Ο δημοτικός σύμβουλος της «Ενότητα για τη Νέα Ιωνία» κ. Σπύρος Βανδώρος υπέβαλε ερωτήσεις στη δημ. αρχή για τα εμβόλια και τις απολυμάνσεις

Ερωτήσεις: Τα άτομα που κάνουν τις απολυμάνσεις σε χώρους του δήμου μας είναι πιστοποιημένα; Είναι εργαζόμενοι του δήμου κατάλληλα εκπαιδευμένοι; Κι αν ναι από ποιους; Φέρουν κατάλληλο εξοπλισμό;(γιατί στις φωτό δεν φαίνονται).Καταγράφεται κάπου η κάθε απολύμανση; Είναι ενδεδειγμένες αυτή την εποχή, απολυμάνσεις δρόμων και ανοιχτών χώρων; Εκδίδεται κατάλληλο πιστοποιητικό, που να αναφέρει τι φάρμακα χρησιμοποιήθηκαν; Υπάρχουν τιμολόγια αγοράς φαρμάκου, αφού εμείς  διενεργούμε τις απολυμάνσεις;

Έχουν διατηρηθεί σωστά τα προ τριετίας αγορασμένα εμβόλια; Θα δεχόταν κάποιος να του γίνει εμβόλιο, που λήγει την επομένη μέρα; Υπάρχουν ληξιπρόθεσμα και ληγμένα εμβόλια στο δήμο; Γιατί μέχρι σήμερα δεν προχωρούμε στην καταστροφή των εν λόγω εμβολίων; Τα εμβόλια γρίπης που δεν έγιναν που βρίσκονται; (έχουν λήξει από τον Ιούνιο). Ποιο είναι το ποσοστό των εργαζομένων του δήμου που δεν έχουν εμβολιαστεί επειδή  αρνήθηκαν; Αν συμβεί κάτι σε κάποιον εργαζόμενο σε ποιον θα αποδοθούν ευθύνες; (πρόκειται για εμβόλια γρίπης περσινά-ηπατίτιδας β-τετάνου-ηπατίτιδας α). Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι έχουν εμβολιαστεί για τη γρίπη; Πόσοι, με ποια διαδικασία;…

Κάντε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here