Λαϊκή συσπείρωση: Παράνομες αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής στη Νέα Ιωνία

Να παρθούν εδώ και τώρα μέτρα ανακούφισης του λαού!

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕ ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ Α.ΧΑΤΖΗΣΑΒΙΔΗΣ.

Σχετ. Η με αρ. πρωτ. 9034/23-04-2020 Πρόσκληση

Κύριε πρόεδρε,

Την Πέμπτη 23 Απριλίου και ώρα 1.21 μ.μ. μας αποστείλατε ηλεκτρονικά σχετική πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής με ώρα συνεδρίασης στις 2.00 μ.μ. με ένα θέμα, όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικά στην πρόσκληση.

Το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ, όπως αναφέρετε, προκύπτει διότι σύμφωνα με τον αρ. 205 του Ν. 4412/2016, ο Δήμος μέσα σε προθεσμία 30 ημερών δύναται να απαντήσει επί διοικητικής προσφυγής, γιατί σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία, η διοικητική προσφυγή θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα.

Στην πρόσκληση επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 9033 και με ημερομηνία 23 Απριλίου εισήγησή σας, καθώς επίσης και η από 15 Απριλίου και με αρ. πρωτ. 8775 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΞΙΑ με την πρόσκληση να αποστείλετε την προσφυγή επί της οποίας καλούμαστε να αποφασίσουμε.

Καταλαβαίνετε ότι πλέον τίθεται αντικειμενικά θέμα μη νομιμότητας της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που δίνει τη δυνατότητα στον προσφεύγοντα να δικαιωθεί. Τόση είναι η δημοκρατία που επανειλημμένα στα λόγια επικαλείστε… Και μη μας πείτε ότι είχαμε λάβει την προσφυγή, λόγω της απαίτησής μας για άμεση ενημέρωση για το θέμα, διότι άλλο είναι η ενημέρωση και άλλο η συνεδρίαση που σε αυτή λαμβάνονται αποφάσεις.

Δηλαδή, ενώ εσείς κάνατε ΕΝΝΕΑ (9) ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ για να μελετήσετε τη «γνωμοδότηση» καλείτε εμάς σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ (39 ολόκληρα), να διαβάσουμε – ανατρέξουμε – υποβάλλουμε εκ των προτέρων διευκρινιστικές ερωτήσεις κ.λπ. και να αποφασίσουμε επί του θέματος που ενέχει και ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ προς τον καθένα από εμάς.

Επιπλέον των ανωτέρω και στην προσπάθειά μας να συμβάλουμε ΩΣΤΕ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΜΑΠ ΤΟΥ 2018 (!!!) ανατρέξαμε στο άρθρο 205 του Ν. 4412/2016 που επικαλείστε και το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα. Από την ΑΠΛΗ ανάγνωσή του εμείς τουλάχιστον δεν καταλαβαίνουμε από πού προκύπτει η χρονική προθεσμία των 30 ημερών. Αν πραγματικά δεν έχετε κατανοήσει το ποιος είναι ο «οικονομικός φορέας» και ποιος ο φορέας που εκτελεί τη σύμβαση μπορούσατε να ρωτήσετε την 3μελή επιτροπή των κκ Τ.Σ. (Επόπτη Καθαριότητας), Β.Ι. (Κηπουρού) και την κα Α.Π. (Εργάτρια Καθαριότητας) που και λόγω ειδικοτήτων γνωρίζουν τους νόμους, τις διατάξεις περί προμηθειών- συμβάσεων- ενστάσεων προθεσμιών κ.ά. Εξάλλου η προσφυγή είχε υποβληθεί από 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 (αρ. πρωτ. 7653). Το πότε διαβιβάστηκε στην επιτροπή παρακολούθησης για να γνωμοδοτήσει (αν και αυτό είναι στην αρμοδιότητά της ή είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής Ενστάσεων του αρ. 221 παρ. 11 α του Ν. 4412/2016 είναι ένα ερώτημα που θα θέλαμε να μας απαντηθεί. Επίσης, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε τι λέει η παρ. 27γ του αρ. 43 του Ν. 4605/2019, γιατί εμείς δε βρήκαμε κανένα τέτοιο άρθρο.

Γνωρίζουμε ότι από τις 15 Απριλίου έχετε στα χέρια σας την όποια γνωμοδότηση, η οποία φυσικά έχει διαβιβαστεί -ΟΧΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ- και προς την νομική σύμβουλο (άνευ ονόματος). Άραγε υπάρχει οποιαδήποτε υπόδειξή της ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ο.Ε, όπως έκανε ακριβώς αυτόβουλα (!!!) πριν 2 συνεδριάσεις της Ο.Ε.

Κύριε πρόεδρε,

Δεν είχατε ούτε τη στοιχειώδη ευθιξία τόσο κατά τις συνεδριάσεις του ΔΣ και της ΟΕ, μετά τις 15 Απριλίου να αναφέρεται ότι επίκειται συνεδρίαση της Ο.Ε για την προσφυγή, αλλά έρχεστε στο παρά 1 να συγκαλέσετε, με αυτόν τον τρόπο, το όργανο, δίχως μάλιστα να λαμβάνετε υπόψη και τυχόν ερμηνεία διατάξεων των πρόσφατων «έκτακτων» διατάξεων περί αναστολής προθεσμιών.

Κατόπιν όλων των παραπάνω θεωρούμε ότι η οικονομική επιτροπή οδηγήθηκε σε λάθος συνεδρίαση (μη αποστολή προσφυγής – όχι κατεπείγον κ.λπ.) και σας καλούμε ΑΜΕΣΑ, ΕΝΤΟΣ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ από την συνεδρίαση της Πέμπτης 23 Απριλίου, να προβείτε στην ΑΚΥΡΩΣΗ οποιασδήποτε απόφασης έχει πάρει η Ο.Ε και να συγκαλέσετε εκ νέου, με ορθό τρόπο, την Ο.Ε για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για το θέμα.

Για την ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι

Τσουκαλάς Π., τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαμαλίδης Θ., αναπληρωματικό μέλος

Μποτζιολή Ελ., αναπληρωματικό μέλος

Συνηγορούν οι Κ. Κατιμερτζόγλου και Α. Ματθαίου

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ