Με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Νέας Ιωνίας (21/4)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

 Συνεδρίαση 12η


 Προς:  Την κ. Δήμαρχο  και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020  εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ,  την Τρίτη  21 Απριλίου 2020 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑΤΑ

 1. Συζήτηση επί των κατατεθειμένων επιστολών της Δημοτικής Παράταξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». Αναλυτικά
 2. Συζήτηση επί των κατατεθειμένων επιστολών της Δημοτικής Παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ». Αναλυτικά
 3. Συζήτηση επί των κατατεθειμένων επιστολών της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ». Αναλυτικά
 4. Συζήτηση επί των κατατεθειμένων επιστολών της Δημοτικής Παράταξης «ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ – Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση στη Νέα Ιωνία». Αναλυτικά
 5.  Αναμόρφωση του Κ.Α: 10.6279.0004 δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με τίτλο: « Δαπάνες Απολύμανσης Κτιρίων», ύψους 3.906 € ως κατεπείγουσα δαπάνη εργασίας λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Αναλυτικά
 6.  Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής της επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατά προτεραιότητα  προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης και κατανομή της στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Αναλυτικά
 7.  Απαλλαγή Επιχειρήσεων από Ανταποδοτικά Τέλη – Καθαριότητας – Φωτισμού και τέλη κοινοχρήστων χώρων. Αναλυτικά
 8.  Υπαγωγή συντηρήσεως λεωφόρων Ομορφοκκλησιάς – Κύμης και Σπ. Λούη στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής. Αναλυτικά
 9. Καθορισμός εξόδων Παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου καθώς και καταβολής αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας α) ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ. ΒΡΕ.ΦΟ.) και β) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.). Αναλυτικά
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Καλογρέζας 38.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας κουκουναριάς που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίας 27Β.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας μουριάς που βρίσκεται επί της οδού Πλατείας Τσαλδάρη 7.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δυο ελιών που βρίσκονται επί της οδού Αργάνων 34.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ακακίας που βρίσκεται επί της οδού Καψάλη 20.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μητριών βραχυχιτώνων που βρίσκονται επί της οδού Ζήλωνος 37


Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. Πράξης 209 / 15ης Συνεδρίαση / 27-06-2011), θα προηγηθούν:

 • Ανακοινώσεις Προέδρου.
 • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις κ. Δημάρχου.
 • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ