Μέσω e-mail η εξυπηρέτηση στην Υπηρεσία Δόμησης Νέας Ιωνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (3-7-2020)

Παρακαλούμε προτιμήστε την αποστολή αιτήσεων μέσω του e-mail: ydom@neaionia.gr (χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο υπόδειγμα αίτησης) αντί της επίσκεψής σας στην Υπηρεσία.

Είσοδος κοινού γίνεται κατά προτίμηση μετά από συνεννόηση, για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και επαφών.

Υποδείγματα αιτήσεων:
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Αιτήσεις αποστέλλετε στο ydom@neaionia.gr ή στο fax 210 2585778.
Πληροφορίες: 213 1617108, 213 1617158,
Προϊστάμενος:  213 1617166
Ώρες κοινού: Καθημερινά

ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ:  
Για αντίγραφα οικοδομικής άδειας (στελέχους) υποβάλλετε αίτηση στο ydom@neaionia.gr, και σας  αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail σας.
Πληροφορίες: 213 1617163, 213 1617165, 213 1617170, 213 1617166
Ώρες κοινού: Καθημερινά 9.00-14.00 (παρακαλούμε τηλεφωνήστε πρώτα)

ΣΧΕΔΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ:
Για αντίγραφα σχεδίων και στοιχείων από φακέλους οικοδομικών αδειών υποβάλλετε αίτηση στο ydom@neaionia.gr, και τα παραλαμβάνετε από το ισόγειο της Υπηρεσίας τρεις (3) εργάσιμες μέρες μετά την αποστολή της αίτησης, σε ώρες κοινού.
Πληροφορίες:  213 1617113, 213 1617111
Ώρες κοινού: Καθημερινά εκτός Τρίτης 9.00-13.00

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
Για βεβαίωση χρήσης γης ή όρων δόμησης ή άλλο θέμα υποβάλλετε αίτηση στο ydom@neaionia.gr και οι απαντήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail σας.
Ρυμοτομικά σχέδια, διαγράμματα εφαρμογής και αντίγραφα πράξεων αναλογισμού παραλαμβάνετε από τον 1ο όροφο σε ώρες κοινού.
Πληροφορίες: 213 1617159, 213 1617157, 213 1617131, 213 1617132
Προϊσταμένη: 213 1617154
Ώρες κοινού: Δευτέρα- Τετάρτη- Παρασκευή 10.00-14.00

ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ:
Μηχανικοί Εφαρμογής: 213 1617126, 213 1617119
Μηχανολογικά: 213 1617117
Φορολογικά: 213 1617164, 213 1617132
Προϊσταμένη: 213 1617123
Ώρες κοινού: Δευτέρα- Τετάρτη- Παρασκευή 10.00-14.00

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ:
Αιτήσεις υποβάλλονται το ydom@neaionia.gr με το έντυπο Γενικής Αίτησης.
Πληροφορίες: 213 1617137, 213 1617138, 213 1617139, 213 1617140, 213 1617117
Προϊστάμενος: 213 1617168
Ώρες κοινού: Δευτέρα- Τετάρτη- Παρασκευή 10.00-14

Κάντε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here