Προσφυγή Μανούρη για ακύρωση πράξεων δημοτικού συμβουλίου

ΠΡΟΣ κ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η

1)Παναγιώτη Μανούρη του Παντελή , 2) ΑναστασίαςΑγγελακοπούλουτου Ιωάννη , 3)ΧρήστουΑναμουρλόγλουτου Κυριάκου, 4) ΜιλτιάδηΚαναβού του Κωνσταντίνου, 5)Αναστασίας Κλάρα του Κωνσταντίνου , 6)Μαρίας ΕλένηςΚουλουριώτη του Κωνσταντίνου, 7) Ιωάννη Λαζαρίδη του Χρήστου , 8)ΧαραλάμπουςΛάμπρου του Δημητρίου, 9)Σοφίας Ναϊσίδου του Σάββα , 10)ΕυθυμίουΠαπαμαργαρίτη του Κωνσταντίνου , 11)Σωτηρίου Σκευοφύλαξ του Παναγιώτη , 12)ΓεωργίουΣτέφα του Αποστόλου , 13)ΓεωργίουΤσιακαλάκη του Αλεξίου , 14)Φώτιου Τσομπάνογλου του Γεωργίου και 15)Βασιλείου Χριστοδούλου του Ευαγγέλου , απάντων δημοτικών συμβούλων του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας , κατοίκων ως εκ της ιδιότητός τους Δημαρχείου Νέας Ιωνίας Αττικής .

—————————————–

Προσφεύγουμε ενώπιον Σας και ζητούμε όπως , στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, ακυρώσετε τις κάτωθι πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας που ελήφθησαν κατά την 10η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας την 26/02/2020 καθώς και κάθε μετέπειτα ενέργεια, πράξη ή αποτέλεσμα έχει παραχθεί από αυτές , ήτοι : 1) τις πράξεις που εκδόθηκαν επί των θεμάτων , με αριθμούς 1,2,3,4 ,9,10,11,12,13,14,15 οι οποίες ακόμη δεν αναρτήθηκαν , με ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου , στο πρόγραμμα «Διαύγεια» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης , προκειμένου σύμφωνα με το νόμο να εκτελεστούν , και επομένως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε , για τον ανωτέρω λόγο , τους αριθμούς των Πράξεων καθώς και τους Αριθμούς Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για να προσδιορίσουμε τις άνω Πράξεις , ενώ ταυτόχρονα υφίσταται κίνδυνος να απωλέσουμε την προθεσμία ασκήσεως της υπό κρίση προσφυγής μας .

2)Την υπ’αριθμ. 26 Πράξη και ΑΔΑ: 6ΩΚΝΩΚΥ-ΑΥΛ . Την υπάριθμ. 27 Πράξη και ΑΔΑ : ΨΙ1ΨΩΚΥ-Ι3Κ , που αναρτήθηκαν αμφότερες την 27η Φεβρουαρίου 2020. Την υπ’άριθμ. 35 Πράξη και ΑΔΑ : Ω3ΘΒΩΚΥ-3ΦΔ. Την υπ’αριθμ. 36 Πράξη και ΑΔΑ : ΩΔΘ8ΩΚΥ-ΛΟΙ.Την υπ’άριθμ. 37 Πράξη και ΑΔΑ : ΩΛΣΟΩΚΥ-ΗΤΔ . Την υπάριθμ. 38 Πράξη και ΑΔΑ : 6ΡΘ6ΩΚΥ-ΧΘ7. Την υπ’αριθμ. 39 και ΑΔΑ : 6ΡΟΔΩΚΥ-Η3Α . Την υπ’αριθμ.40 Πράξη και ΑΔΑ : 64ΔΞΩΚΥ-ΞΙΞ και την41 Πράξη και ΑΔΑ : ΩΕΠ3ΩΚΥ-5ΦΝ , οι οποίες αναρτήθηκαν στις 3 Μαρτίου 2020 . Οι ως άνω αναφερόμενες πράξεις τυγχάνουν μη νόμιμες και συγκεκριμένα :

Τυγχάνoυμε Δημοτικοί Σύμβουλοι , ο δε πρώτος και Επικεφαλής , της δημοτικής παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη – Παναγιώτης Μανούρης» , η οποία εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ν.Ιωνίας με 15 δημοτικούς συμβούλους σε σύνολο 41 μελών .

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ