Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το δημοτικό συμβούλιο

Σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του δημοτικού συμβουλίου προκειμένου να παρθεί απόφαση επί του αιτήματος χορήγησης βεβαίωσης αποδοχής αγωγής εργαζομένων. Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε, λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της αγωγής των εργαζομένων που θα συζητηθεί την ερχόμενη Τρίτη (20 Οκτωβρίου)

 Έκτακτη Συνεδρίαση 24η

ΠΡΟΣ: Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ.

τη Πέμπτη 15-10-2020 και ώρα 19:00΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ: Απόφαση επί του αιτήματος χορήγησης βεβαίωσης αποδοχής αγωγής εργαζομένων

Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε, λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας της αγωγής των εργαζομένων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών που συζητείται την Τρίτη 20-10-2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Κάντε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here