Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Νέας Ιωνίας με τηλεδιάσκεψη (27/4)

 Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Νέας Ιωνίας με τηλεδιάσκεψη (27/4/20)

        ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Συνεδρίαση 13ηΠρος:  Την κ. Δήμαρχο  και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020  εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ,  την Δευτέρα  27 Απριλίου 2020 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Α/Α    ΘΕΜΑΤΑ
1.        1Η Τροποποίηση  τεχνικού προγράμματος έτους 2020. Αναλυτικά
2.        Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Αναλυτικά
3.        Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης ένταξης της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ν.Ιωνίας (κωδ.ΟΠΣ 5001468) και του σχεδίου τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ) Αναλυτικά
4.        Έγκριση μελέτης για τις Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό συγκρότημα 1ου Γυμνασίου- Λυκείου Νέας Ιωνίας Αναλυτικά
5.        Καταβολή αμοιβής στον δικηγόρο κ. Κυριάκο Κουτρούλη .Αναλυτικά
6.        Καταβολή αμοιβής σε δικηγόρο . Αναλυτικά
7.        Καταβολή αμοιβής στην δικηγόρο κ. Σοφία Νικολοπούλου .Αναλυτικά
8.        Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Νέας Ιωνίας – Ένταξη του υπηρετούντος προσωπικού στο Δήμο Νέας Ιωνίας.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. Πράξης 209 / 15ης Συνεδρίαση / 27-06-2011), θα προηγηθούν:

  •    Ανακοινώσεις Προέδρου.
  •    Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις κ. Δημάρχου.
  •    Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ