Δημοτικό Συμβούλιο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΣΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΕΛΕΝΗ ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ