Όροι Χρήσης

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Έχοντας πρόσβαση και κάνοντας χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, συμφωνείτε ότι οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης είναι δεσμευτικοί, όπως και όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που περιέχονται και/ή αναφέρονται στο παρόν ή συμπληρωματικοί όροι και προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο και όλοι αυτοί οι όροι θεωρούνται αποδεκτοί από εσάς. Εάν ΔΕΝ συμφωνείτε με όλους τους παρόντες Όρους Χρήσης, ΔΕΝ πρέπει να κάνετε χρήση του δικτυακού τόπου. Εάν δεν συμφωνείτε με συμπληρωματικούς ειδικούς όρους που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο Περιεχόμενο (ως ορίζεται κατωτέρω) ή σε συγκεκριμένες συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, τότε ΔΕΝ πρέπει να κάνετε χρήση μέρους του δικτυακού τόπου με αυτό το Περιεχόμενο ή μέσω του οποίου αυτές οι συναλλαγές ενδέχεται να συναφθούν και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το Περιεχόμενο ή να συνάπτετε αυτές τις συναλλαγές.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν από την IONIANET οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα τεθούν σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στον παρόντα δικτυακό τόπο. Ελέγχετε τους Όρους Χρήσης που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο τακτικά, ώστε να έχετε γνώση όλων των όρων που διέπουν τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, προϊόντα, υλικά, υπηρεσίες ή πληροφορίες που περιέχονται ή διατίθενται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (το “Περιεχόμενο”) ή σε συναλλαγές που συνάπτονται μέσω του δικτυακού τόπου. Οι ειδικοί αυτοί όροι ενδέχεται να συμπληρώνουν τους παρόντες Όρους Χρήσης ή, όπου και μόνο όταν το περιεχόμενο ή ο σκοπός των ειδικών όρων δεν συμπίπτει με τους όρους που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι ειδικοί όροι θα αντικαθιστούν τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η IONIANET επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επιφέρει αλλαγές ή αναθεωρήσεις σε σχέση με/στο Περιεχόμενο του δικτυακού τόπου ή στη μορφή του οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Η IONIANET επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει ή περιορίσει την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο για οποιοδήποτε λόγο κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά της.

Παρά την επιμέλεια που επεδείχθη για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών στον παρόντα δικτυακό τόπο, η IONIANET δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη επ’αυτού. Η IONIANET ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΣΗ Η’ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η’ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΙΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Η IONIANET ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Η IONIANET ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Η’ ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Η’ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ IONIANET ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ Η’ ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η IONIANET ΔΕΝ ΕΝΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΗΘΙΚΗ, ΕΥΛΟΓΗ Η’ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ, ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΕΣΟΔΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η’ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ, Η’ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η’ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Η’ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η IONIANET ΕΧΕΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΑΣ. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ IONIANET ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ, Η’ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ IONIANET KAI ΣΤΗΝ SOCIALPRESS KΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

Ο παρών δικτυακός τόπος μπορεί να παρέχει συνδέσμους με άλλους δικτυακούς τόπους που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της IONIANET. H IONIANET δεν φέρει ευθύνη κατ’οποιονδήποτε τρόπο για το περιεχόμενο των άλλων δικτυακών τόπων. Η IONIANET παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για διευκόλυνση του χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου και η ύπαρξη οποιουδήποτε συνδέσμου με δικτυακούς τόπους δεν συνεπάγεται την υποστήριξη της IONIANET προς το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων.

Το copyright και όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, του λογισμικού, ήχου, εικόνας, κειμένου και φωτογραφιών) ανήκουν αποκλειστικά στην IONIANET και την SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητώς στο παρόν ως προς το Περιεχόμενο. Εκτός από όπου ορίζεται διαφορετικά, το Περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή διανεμηθεί με κανέναν τρόπο χωρίς την γραπτή άδεια της SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.. Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων της διανομής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, έκθεσης ή μετάδοσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή της απαγορεύεται ρητώς.

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει αναφορές σε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες της IONIANET που ίσως δεν είναι (άμεσα) διαθέσιμα. Οποιαδήποτε τέτοια αναφορά δεν συνεπάγεται ούτε εγγυάται ότι αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες θα διατεθούν κάποια χρονική στιγμή. Επικοινωνήστε με την IONIANET στο info@ionianet.gr για περισσότερες πληροφορίες.

Το λογισμικό που διατίθεται για να “κατεβάσετε” στοιχεία από ή μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου παραχωρείται με άδεια χρήσης υποκείμενο στους όρους της ισχύουσας σύμβασης άδειας χρήσης. Εκτός από τα οριζόμενα στην ισχύουσα σύμβαση άδειας χρήσης, το λογισμικό διατίθεται για χρήση αποκλειστικά από τελικούς χρήστες και περαιτέρω αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναδιανομή του απαγορεύεται ρητώς. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΩΣ ΡΗΤΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ. Η SOCIALPRESS ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΘΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ, ΡΗΤΗ Η’ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Η’ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές της σχετικά με τη σύγκρουση δικαίων. Συμφωνείτε στην ύπαρξη αποκλειστικής δικαιοδοσίας των δικαστηρίων της Αθήνας για οποιαδήποτε αξίωση ή βάση αγωγής που προκύπτει ή έχει σχέση με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τον παρόντα δικτυακό τόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η αποκλειστικότητα αυτή ισχύει για νομικές πράξεις που ξεκινά ή εγείρει η SOCIALPRSEE ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ..

Προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται ή συγκεντρώνονται μέσω ή σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με την Πολιτική περί Προσωπικών δεδομένων της IONIANET

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του δικτυακού τόπου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το δίκτυο είναι τα ακόλουθα:

Εγγραφή στο Σύστημα – Συνδρομητικές υπηρεσίες
Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη ως συνδρομητή σε ορισμένες από τις υπηρεσίες/σελίδες του δικτυακού τόπου ζητούνται τα εξής στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης – E-mail – Περιφέρεια

Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να προβαίνει σε προτάσεις νέων συνδρομητικών υπηρεσιών προς το συνδρομητή ή για άλλους ενημερωτικούς σκοπούς εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Newsletters
Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) ζητούνται τα εξής στοιχεία : E -mail (η διεύθυνση της ηλεκτρονικής θυρίδας του χρήστη). Ο Διαχειριστής μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Καταχώρηση προμηθευτών
Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των δικών τους δικτυακών τόπων.

Cookies
Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του δικτυακού τόπου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρίας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Links to other sites (“Δεσμοί”)
Ο παρόν δικτυακός τόπος περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το διαχειριστή του αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν .

Ψηφοφορίες
Για τη συμμετοχή του επισκέπτη / χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από το διαχειριστή πιθανόν να ζητηθούν τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο και κατά περίπτωση άλλα στοιχεία όπως ιδιότητα, ηλικία κλπ. ( ανάλογα με τη φύση των ερωτημάτων που τίθενται προς ψηφοφορία). Η ψήφος του επισκέπτη / χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ούτε να γνωστοποιηθεί σε τρίτους.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Ο διαχειριστής διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο διαχειριστής διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες/σελίδες του δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους ο διαχειριστής διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.