Λαϊκές αγορές

Δευτέρα
Καλογρέζα – λόγω έργων*
Από 16/07 έως 18/11, Βοσπόρου
Από 19/11 έως 17/03, Ανδρέα Δημητρίου
Από 18/03 έως 16/06, Περγάμου

*μετά επανέρχεται η σειρά προ των έργων
03/02 – 02/06 Περγάμου (Αλαμάνας έως Βιθυνίας – από Περγάμου έως Κασταμονής)
03/06 – 02/10 Βοσπόρου (Νοταρά έως Οκτ. Μερλιέ)
03/10 – 02/02 Ανδρέα Δημητρίου (Ζωοδόχου Πηγής έως Πέραν)

Πέμπτη
Ν. Ιωνία: Κ. Βάρναλη (μόνιμη)
Νεάπολη: Ανά 4 μήνες εναλλάξ από 19/04
Βουλγαροκτόνου (Νίγδης έως Μηδείας)
Νικ. Γιαννά (Μηδείας έως Καλλικράτειας)
Αλσούπουλη (αλλαγή κάθε 6 μήνες)
Δωδεκανήσου (και στις κάθετες οδούς και παρόδους)

Παρασκευή
Βιολογική Λαϊκή Αγορά, Πατριάρχου Ιωακείμ 4 (προαύλιος χώρος Συνεδριακού κέντρου – μόνιμη), 13:30 – 17:30 (όλο τον χρόνο)

Σάββατο (αλλαγή κάθε 6 μήνες)
Περισσός
Από Ιανουάριο έως Μάιο: Βυζ. Αυτοκρατόρων και στις κάθετες οδούς και παρόδους
Από Μάιο έως Ιανουάριο: Σαλαμίνος και Χάλκης