11η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (22/04)

Συνεδρίαση 11η

Προς: Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 και ώρα 19.00, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή όρων δανείου, όπως αυτοί τροποποιούνται, επ΄ ωφελεία του Δήμου, για την υπογραφή σχεδίου δανειστικού συμβολαίου, σχετικά με τη χορήγηση τοκοχρεωλυτικού δανείου, ύψους € 1.222.609,00 από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από την ΕΤΕπ. Αναλυτικά
 2. Ανάθεση εργασιών καθαρισμού, αποψίλωσης και κλαδέματος σε περιαστικούς χώρους πρασίνου για την αποφυγή πυρκαγιών.  Αναλυτικά
 3. Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο.
 4. Εξειδίκευση ποσού. Αναλυτικά
 5. Επέκταση μίσθωσης χώρου στο μισθωμένο κτήριο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.  Αναλυτικά
 6. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου επί της οδού Θυατείρων 2.
 7. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Καΐρη 5.
 8. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτου επί της οδού Καππαδοκίας 18.
 9. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Αναγεννήσεως 4-6.
 10. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Σύλλης 2 Α΄.
 11. Τροποποίηση της παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Αμμοχώστου 2.
 12. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ. αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Αλαμάνας 37.
 13. Απολογισμός Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018.  Αναλυτικά
 14. Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης διακοπής της κυκλοφορίας στην οδό Αγίου Γεωργίου από Μαλακοπής μέχρι Τενέδου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Νέας Ιωνίας: Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε περιοχές του Δήμου. Αναλυτικά
 15. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση κατανομής των πιστώσεων του προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών & την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του «8ου Φεστιβάλ Καραγκιόζη Νέας Ιωνίας Αναλυτικά
 16. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης για την 21/2019 (ΑΔΑ: ΩΛΙΩΟΡΑΧ-ΦΑΗ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» ( ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-Δαπανών έτους 2019 για το Α΄ τρίμηνο.  Αναλυτικά
 17. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης για την 29/2019 (ΑΔΑ: ΩΝ92ΟΛ04-1ΑΡ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ» ( Ο.Π.Α.Ν.), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. Αναλυτικά
 18. Έγκριση της 27/2019 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας (ΟΠΑΝ), που αφορά τις οικονομικές καταστάσεις περιόδου 1/1/2017 – 31/12/2017. Αναλυτικά

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. Πράξης 209 / 15ης Συνεδρίαση / 27-06-2011), θα προηγηθούν:

 • Ανακοινώσεις Προέδρου.
 • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις κ. Δημάρχου και έκφραση απόψεων επί αυτών.
 • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ

Κοιν: κ. Δήμαρχο
κ.κ. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ