12η (Ειδική) & 13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (07/05)

12η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Προς: Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την Τρίτη 7 Μαΐου  2019  και ώρα 19.00, προκειμένου να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και των άλλων λεπτομερειών.
Αναλυτικά

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ

Κοιν: κ. Δήμαρχο
κ.κ. Διευθυντές Υπηρεσιών


13η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Προς: Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την  Τρίτη  7 Mαΐου  2019  και ώρα 19.30, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

    1. Αναμόρφωση  Πίνακα  Στοχοθεσίας Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019. Αναλυτικά
    2. Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών 1ου Τριμήνου, έτους 2019. Αναλυτικά
    3. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης  για την 12/23-4-2019 (ΑΔΑ: 6ΓΒ7ΟΛ9Β-ΑΤΧ ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ( ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών 1ου τριμήνου 2019. Αναλυτικά
    4. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης  για την 41/24-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΔΕΦΟΛ04-Θ48) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 1ου τριμήνου έτους 2019. Αναλυτικά

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, ορίζεται ότι «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης», όμως με το υπ΄ αριθ. οικ. 27161/04.07.2014 έγγραφο  του ΥΠ.ΕΣ. διευκρινίζεται ότι, για τις συγκεκριμένες προθεσμίες για τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν τα οριζόμενα όργανα των δήμων, για τη σύνταξη και υποβολή έκθεσης για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την αναμόρφωση ή μη του προϋπολογισμού, δεν τυγχάνει εφαρμογής η προαναφερόμενη διάταξη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ

Κοιν: κ. Δήμαρχο
κ.κ. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ