14η Συνεδρίαση δημ. συμβουλίου Νέας Ιωνίας

Συνεδρίαση 14η


Προς:  Την κ. Δήμαρχο  και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020  εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ την Δευτέρα  11 Μαίου  2020 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:              ΘΕΜΑΤΑ
1.        Συζήτηση για  ψήφισμα επί κατατεθείσας επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «Εκτός Σχεδίου»  Αναλυτικά
2.        Ενημέρωση και συζήτηση επί των επιστολών των Δημοτικών Παρατάξεων Δημιουργία Αλληλεγγύη & ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ως  αναφορά τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας για τα κρούσματα στην πόλη μας από τον COVID 19. Αναλυτικά
3.        Συζήτηση  επί της επιστολής της Λαϊκής Συσπείρωσης για Προετοιμασία και μέτρα για την αντιπυρική περίοδο. Αναλυτικά
4.        Συζήτηση επί της επιστολής της Λαϊκής Συσπείρωσης για την λήψη μέτρων ενόψει του ανοίγματος των σχολείων τη Δευτέρα 11-5-2020. Αναλυτικά
5.        Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 1ου Τριμήνου έτους 2020. Αναλυτικά
6.        Έγκριση σύναψης συνεργασίας για την «Εγκατάσταση Δικτύου Κάδων Ανακύκλωσης Υφασμάτων και Υποδημάτων» άνευ οικονομικού ανταλλάγματος. Αναλυτικά
7.        Αποδοχή Β΄ δόσης επιχορήγησης ΥΠΕΣ έτους 2020 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων και κατανομής της στις Σχολικές Επιτροπές  Αναλυτικά
8.        Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης « Κέντρο Κοινότητας Δήμου νέας Ιωνίας» Αναλυτικά
9.        Τροποποίηση των όρων του με  αριθ. Πρωτ. 30590/05-10-2017 ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου κειμένου επί της οδού Καρολίδου αρ. 4 που στεγάζεται η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Ιωνίας Αναλυτικά
10.        Εισήγηση Μισθώσεων Ακινήτων. Αναλυτικά
11.        Σύμβαση Συνεργασίας ( Ο.Σ.Υ. Α.Ε ). Αναλυτικά

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. Πράξης 209 / 15ης Συνεδρίαση / 27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις κ. Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ