14η (Ειδική) & 15η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (24/06)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η

Προς:  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (άρθρα 163 του Ν. 3463/06 & 67 του Ν. 3852/2010), στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 και ώρα 19.30 προκειμένου να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

Έγκριση απολογισμού ταμιακής διαχείρισης Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, οικονομικού έτους 2018. Αναλυτικά

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ

Κοιν: κ. Δήμαρχο
κ. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
κ.κ. Διευθυντές Λοιπών Υπηρεσιών


Συνεδρίαση 15η

Προς: Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την  Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 20.00, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, Μαθητεία ΕΠΑ.ΣΔ, Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Νέας Ιωνίας για το σχολικό έτος 2019- 2020. Αναλυτικά
 2. Ορισμός μέλους και Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας. Αναλυτικά
 3. Ορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας. Αναλυτικά
 4. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων έτους 2016». Αναλυτικά
 5. Έγκριση β΄ τροποποιήσεως της συμβάσεως και παρατάσεως της προθεσμίας της προμήθειας – εργασίας υπό τίτλο « Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων τηλεχειρισμού και εργασία εντάξεως αυτών σε λογισμικό τηλεχειρισμού». Αναλυτικά
 6. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης VIII του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας». Αναλυτικά
 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου του έργου «Κατεδάφιση ετοιμόρροπων επικίνδυνων κτισμάτων». Αναλυτικά
 8. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακαίνιση χρωματισμών & επισκευή υγρομονώσεων σχολικών κτιρίων». Αναλυτικά
 9. Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας της προμήθειας – εργασίας υπό τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για το Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκληματισμού». Αναλυτικά
 10. Έγκριση 6ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών και παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Συμπληρωματικές Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες για το έργο «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές Α.Π.Ε.». Αναλυτικά
 11. Κατάργηση κενωθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου ευρισκομένου στο πεζοδρόμιο της οδού Αγίου Γεωργίου 42.
 12. Παραχώρηση ανεμπόδιστης εισόδου οικίας επί της οδού Μακρυγιάννη 80.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας νεραντζιάς που βρίσκεται επί της οδού Μενεμένης 1-3.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου επί της πλατείας Τήνου.
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας νεραντζιάς που βρίσκεται επί της οδού Σπάρτης 20.
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου επί της οδού Κώστα Βάρναλη 90.
 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο μουριών που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του Γηροκομείου «Παναγία η Ελεούσα» επί της οδού Χρήστου Μάντικα.
 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πλατάνου επί της οδού Ξάνθου 22.
 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο δένδρων (λεύκες) που βρίσκονται επί της οδού Σαγγαρίου 6.
 20. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δένδρου (βραχυχίτωνα) που βρίσκεται επί της οδού Μακρυγιάννη 46.
 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δένδρου (μουριά) που βρίσκεται επί της οδού Αγχιάλου 4.
 22. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός δένδρου (πεύκο) που βρίσκεται επί της οδού Ανδρέου Δημητρίου 77.
 23. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων στο πλακόστρωτο σημείο της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» που βρίσκεται επί της οδού Ομορφοκκλησιάς 1. Αναλυτικά
 24. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 12135/22-4-2019).
 25. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 12137/22-4-2019).
 26. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 12139/22-4-2019).
 27. Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (αριθ. πρωτ. 17779/13-6-2019).
 28. Διαγραφή από Χρηματικό Κατάλογο (αριθ. πρωτ. 18026/18-6-2019).
 29. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 18114/19-6-2019).
 30. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης για την 25/2019 (ΑΔΑ: 6ΖΡ8ΟΡΑΧ-6Γ0) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» (ΚΕΒΡΕΦΟ), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην έγκριση απολογισμού Ταμειακής Διαχείρισης οικ. έτους 2018 του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ. Αναλυτικά
 31. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης για την 26/2019 (ΑΔΑ: ΩΦΒΣΟΡΑΧ-23Φ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ οικ. έτους 2019.  Αναλυτικά
 32. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 13/2019 (ΑΔΑ: 6Ε6ΡΟΛ9Β-Γ5Ζ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην 2η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ οικ. έτους 2019. Αναλυτικά
 33. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 15/2019 (ΑΔΑ: ΩΜΞΧΟΛ9Β-91Λ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην έγκριση οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1/1/2018-31/12/2018. Αναλυτικά
 34. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 14/2019 (ΑΔΑ: ΩΤΛΑΟΛ9Β-3ΓΝ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην έγκριση απολογισμού ταμειακής διαχείρισης οικονομικού έτους 2018. Αναλυτικά

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ

Κοιν: κ. Δήμαρχο
κ.κ. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ