18η (Έκτακτη) Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (22/07)

Συνεδρίαση 18η

Προς: Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 και ώρα 19.30, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

 1. Εξειδίκευση ποσού. Αναλυτικά
 2. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 19585/1-7-2019).
 3. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 19589/1-7-2019).
 4. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 19832/2-7-2019).
 5. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 19952/3-7-2019).
 6. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 19953/3-7-2019).
 7. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 20697/10-7-2019).
 8. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 20699/10-7-2019).
 9. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 21041/15-7-2019).
 10. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 21150/15-7-2019).
 11. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 21152/15-7-2019).
 12. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 21479/17-7-2019).
 13. Διαγραφή ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (αριθ. πρωτ. 21480/17-7-2019).
 14. Επιστροφή χρημάτων (αριθ. πρωτ. 21355/17-7-2019).
 15. «Συμπλήρωση της υπ’αριθμ.433/18-12-2018 Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου για την «Σύναψη δανείου για την προμήθεια λεωφορείων αστικού τύπου».  Αναλυτικά
 16. «Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δανείων».  Αναλυτικά
 17. Εισήγηση για την επέκταση μίσθωσης χώρου στο μισθωμένο κτήριο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας χωρίς δημοπρασία.  Αναλυτικά
 18. Έγκριση 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων έτους 2018». Αναλυτικά
 19. Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργου του έργου «Συντήρηση ασφαλτοταπήτων Δημοτικών οδών έτους 2018». Αναλυτικά
 20. ΄Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ». Αναλυτικά
 21. Παράταση έγκριση μελέτης οργάνωσης γενικής κυκλοφορίας και εργοταξιακών καταλήψεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας». Αναλυτικά
 22. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης στεγασμένου λιπαντηρίου αυτοκινήτων επί της οδού Οκταβίου Μερλιέ και Ανδρέα Δημητρίου 25. Αναλυτικά
 23. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας Φλέμιγκ, στην επιχείρηση «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ–ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑ που βρίσκεται επί της οδού Μηδείας 113.
 24. Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.  Αναλυτικά

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ

Κοιν: κ. Δήμαρχο
κ.κ. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ