18η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη

  Συνεδρίαση 18η

ΠΡΟΣ: Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., τη Δευτέρα 6-7-2020 και ώρα 19:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας  έτους 2019. Αναλυτικά
 2. Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας  έτους 2019.Αναλυτικά
 3. Παραχώρηση Ανεμπόδιστης εισόδου Μηδείας 39
 4. Παραχώρηση Ανεμπόδιστης εισόδου Αίνου 61
 5. Παραχώρηση Ανεμπόδιστης εισόδου Απόλλωνος 5
 6. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Αμμοχώστου 2
 7. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ανδρέου Δημητρίου 126
 8. Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξ΄αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία « ΙΟΛΑΟΣ » του Δήμου Νέας Ιωνίας. Αναλυτικά
 9. Ορισμός εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου για το Δ.Σ του Πηνελόπειου Ιδρύματος Αναλυτικά

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 • Ανακοινώσεις Προέδρου.
 • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
 • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.    Γραφείο Δημάρχου
2.    Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3.    Νομική Υπηρεσία
4.    Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1.    ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2.    ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3.    Ο.Π.Α.Ν.
4.    Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5.    Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6.    Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7.    Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ