1η (Ειδική) & 2η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ειδική Συνεδρίαση 1η

Προς: Την κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (αρ. 67, αρ. 266 και αρ. 267 του Ν. 3852/2010), στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19.00 προκειμένου να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2020. Αναλυτικά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ


                              Συνεδρίαση 2η

Προς:  Την κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους  Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση  (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την Πέμπτη 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020  και ώρα 20.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ
1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη κοπή ή μη μιας κουτσουπιάς που βρίσκεται επί της οδού Ινεπόλεως 2.

2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη κοπή ή μη δυο ακακιών και μιας λεμονιάς που βρίσκονται στην πάροδο Κρήτης 36-42.

3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη κοπή ή μη μιας ελιάς που βρίσκεται επί της οδού Μπιζανίου 15.

4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη κοπή ή μη ενός πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Χαλκοματάδων 16Β.

5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη κοπή ή μη μιας ακακίας που βρίσκεται επί της οδού Μυριοφύτου 22.

6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη κοπή ή μη πεύκων που βρίσκονται επί της οδού Μεσσηνίας 29.

7.  Κατάργηση κενοθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου ευρισκόμενου στο πεζοδρόμιο των οδών Π.Π. Γερμανού 20 και Κ. Βάρναλη.

8.  Κατάργηση κενοθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου ευρισκόμενου στο πεζοδρόμιο της Λ. Ηρακλείου, έναντι του αριθμού 141 έμπροσθεν του σταθμού ΗΣΑΠ Περισσού.

9.  Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, στην απέναντι πλατεία από το κατάστημά της «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ», ιδιοκτησίας της ΑΦΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ επί της οδού ΚΙΟΥΤΑΧΕΙΑΣ ΑΡ. 23.

10.  Έγκριση Μνημονίου  Ενεργειών Πολιτικής Προστασίας Δήμου Νέας Ιωνίας. Αναλυτικά

11.  Υποβολή αίτησης διακοπής μίσθωσης από το Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, ισογείου ακινήτου επί της οδού Δέρκων 10 στην Νέα Ιωνία Αττικής, με εκμισθώτρια την κα. Τσοπανάκη Ευγενία του Ιωάννου. Αναλυτικά

12.  Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου με την επωνυμία: «Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας (ΟΠΑΝ)» Αναλυτικά

13.  Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ιδρύματος με την επωνυμία « Τάκης Σινόπουλος-Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης», σύμφωνα με την 2/11-12-2019 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναλυτικά

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. Πράξης 209 / 15ης Συνεδρίαση / 27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις κ. Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ