20η Συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη) του Δημ. Συμβουλίου Νέας Ιωνίας

Συνεδρίαση 20η

ΠΡΟΣ: Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., τη Δευτέρα 20-7-2020 και ώρα 19:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

  1. Απαλλαγή από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν ή περιόρησαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοιού – COVID – 19 και δεν έκαναν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου. Αναλυτικά
  2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Νέας Ιωνίας στην 5/μελή επιτροπή για την καταλληλότητα & επιλογή χώρων για ανέγερση & μίσθωση διδακτηρίων για την στέγαση Σχολικών Μονάδων του Δήμου. Αναλυτικά
  3. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναλυτικά

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ