21η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (03/08)

Συνεδρίαση 21η

ΠΡΟΣ:  Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., τη Δευτέρα 3-8-2020 και ώρα 19:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:   

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Αναμόρφωση  Πίνακα  Στοχοθεσίας Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ του Δήμου, με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)». Αναλυτικά
 2. Αναμόρφωση  Πίνακα  Στοχοθεσίας Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)». Αναλυτικά
 3. Αναμόρφωση  Πίνακα  Στοχοθεσίας Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Νέας Ιωνίας» (ΟΠΑΝ). Αναλυτικά
 4. Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών 2ου Τριμήνου, έτους 2020. Αναλυτικά
 5. 3η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020. Αναλυτικά
 6. «Έγκριση ενιαίας μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών για ετήσια προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Ιωνίας και των Νομικών Προσώπων του (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ, Ο.Π.Α.Ν) καθώς και των Σχολικών Επιτροπών του (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας)»και καθορισμός του τρόπου διενέργειας Διαγωνισμού. Αναλυτικά
 7. Καταβολή Αμοιβής σε Δικηγόρο. Αναλυτικά
 8. Εξαίρεση χαρακτηρισμού του έργου «Επανάχρηση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 3» ως αξιόλογου. Αναλυτικά
 9. Αποδοχή παραίτησης  και αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν) ύστερα από παραίτηση της Κας Παπαηλιοπούλου Χριστίνας. Αναλυτικά
 10. Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση Αντιπροέδρου – μέλους στο Δ.Σ του ΝΠΔΔ του Δήμου μας με την επωνυμία «Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕΒΡΕΦΟ)». Αναλυτικά
 11. Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Νέας Ιωνίας – Ένταξη του υπηρετούντος προσωπικού στο Δήμο Νέας Ιωνίας» (εξ΄αναβολής). Αναλυτικά

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 • Ανακοινώσεις Προέδρου.
 • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
 • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ