22η (συνεχιζόμενη) και 23η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 22η

Προς: Την κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 13 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, καλείστε την ΤΡΙΤΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 και ώρα 19.00, στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), για την ολοκλήρωση της από 21-10-2019 συνεδρίασης, η οποία διακόπηκε κατόπιν της με αριθμ. 308/21-10-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων της 22/30066/17-10-2019 ημερήσιας διάταξης – Πρόσκλησης.

Α/Α Α/Α
ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
1. 1. Συζήτηση επί κατατεθείσας επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (αριθ. πρωτ. 28681/8-10-2019)
2. 2. Συζήτηση επί κατατεθείσας επιστολής της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» (αριθ. πρωτ. 29170/11-10-2019)
3. 6. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης πλυντηρίου αυτοκινήτων επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 79.
4. 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ακακίας επί της οδού Αλέκου Παναγούλη 81.
5. 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου, επί της οδού Νίκης  2.
6. 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου, επί της οδού Ζωοδόχου Πηγής 9.
7. 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Ρόδου και Νυμφαίου.
8. 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου, επί της οδού Μακρυγιάννη 117.
9. 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ελιάς, επί της οδού Μονεμβασιάς 15.
10. 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ακακίας, επί της οδού Υψηλάντου 11.
11. 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή ενός βραχυχίτωνα, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 51.
12. 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός ευκαλύπτου, στην συμβολή των οδών Αγίου Γεωργίου & Αγίας Όλγας.
13. 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας λεύκας, επί της οδού Θυατείρων 2.
14. 17. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας νερατζιάς, επί της οδού Μενεμένης 1-3.
15. 18. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο ακακιών Κωνσταντινουπόλεως (Albizia julibrissin) , που βρίσκονται επί της οδού Χάλκης 34-36.
16. 19. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή ενός βραχυχίτωνα, επί της οδού Κυκλάδων 17.
17. 20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση των Κ.Χ. Γ559 και Κ.Χ. Γ572 (πλατείες της περιοχής Ανθρακωρυχείων)
18. 21. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου «Εργασίες σε παιδικές χαρές για την εναρμόνιση τους με τις διατάξεις Υ.Α. 27.934/2014»
19. 22. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου «Κατασκευή εκτάκτων συνδέσεων ακαθάρτων ακινήτων και φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων.
20. 23. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και κατασκευή συνδέσεων αποχέτευσης ακινήτων έτους 2016.
21. 24. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας» (κωδ. MIS 5002171) και του σχεδίου τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ)».
22. 26. Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων σύμφωνα με την με αριθμ. 4884/2019 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
23. 27. Ορισμός εκπροσώπων στο Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας.
24. 28 Τοποθέτηση εκπροσώπων στην Επιτροπή διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.    Γραφείο Δημάρχου
2.    Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3.    Νομική Υπηρεσία
4.    Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1.    ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2.    ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3.    Ο.Π.Α.Ν.
4.    Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5.    Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6.    Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7.    Τοπικά Μ.Μ.Ε.


  Συνεδρίαση 23η

Προς: Την κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ

  1. Εκλογή εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.). Αναλυτικά
  2. Ορισμός εκπροσώπων στο Κέντρο Πρόληψης «Ίριδα». Αναλυτικά
  3. Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών Γ΄ Τριμήνου, έτους 2019. Αναλυτικά
Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. Πράξης 209 / 15ης Συνεδρίαση / 27-06-2011), θα προηγηθούν:
  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις κ. Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.    Γραφείο Δημάρχου
2.    Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3.    Νομική Υπηρεσία
4.    Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1.    ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2.    ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3.    Ο.Π.Α.Ν.
4.    Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5.    Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6.    Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7.    Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ