25η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση 25η                      

Προς: Την κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση  (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ
1.       Ψήφισμα επί κατατεθείσας επιστολής της Εκτός Σχεδίου- Αριστερής Ριζοσπαστικής Κίνησης Αναλυτικά
2.       Συγκρότηση επιτροπής Διαβούλευσης. Αναλυτικά
3.       Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς, εναλλακτικής διαχείρηση – Α.Ε.Κ.Κ (απόβλητα εκσκαφών κατασκευών & κατεδαφίσεων) ογκωδών αποβλήτων και στρωματοποιίας (στρώματα). Αναλυτικά
4.       Αντικατάσταση δια κληρώσεως Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Εργασίες κατασκευής υπόγειας δεξαμενής και μηχανοστασίου για τις ανάγκες των δικτύων δημοτικού συστήματος άρδευσης πυρόσβεσης» άρδευσης. Αναλυτικά
5.       Αντικατάσταση διά κληρώσεως ενός Δημοτικού Συμβούλου ως αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου « Αντικατάσταση – επισκευή πεζοδρομίων». Αναλυτικά
6.       Αντικατάσταση διά κληρώσεως δυο Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Αναπλάσεις Παιδικών Χαρών». Αναλυτικά
7.       Αντικατάσταση διά κληρώσεως δυο Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Νέας Ιωνίας. Αναλυτικά
8.       Έγκριση της ΣΟΧ 2/2019. Αναλυτικά
9.       Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Νέας Ιωνίας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ο.Τ.Α ». Αναλυτικά
10.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός λέιλαντ που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Γεωργίου 40.
11.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός βραχυχίτωνα που βρίσκεται επί της οδού Αφροδίτης 42.
12.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δυο ευκαλύπτων που βρίσκονται επί της οδού Βυζαντινών Αυτοκρατόρων.
13.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Αείλανθου ή βρωμοκαρυδιά που βρίσκεται επί της οδού Κασταμονής 138.
14.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας μουριάς που βρίσκεται επί της οδού Σμύρνης 45.
15.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δυο βραχυχιτώνων που βρίσκονται επί της οδού Κυδωνιών και Νυμφαίου.
16.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός βραχυχίτωνα που βρίσκεται επί της οδού Βαϊνδηρίου 3.
17.    Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος με την επωνυμία «Τάκης Σινόπουλος – Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίηση» για τη νέα δημοτική περίοδο. Αναλυτικά
18.    Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή δηλωτικού σήματος (λογότυπο) Δήμου Νέας Ιωνίας. Αναλυτικά
19.    Καταστροφή μηχανολογικού υλικού. Αναλυτικά

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. Πράξης 209 / 15ης Συνεδρίαση / 27-06-2011), θα προηγηθούν:

 1.   Ανακοινώσεις Προέδρου.
 2.   Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις κ. Δημάρχου.
 3.   Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
 3. Νομική Υπηρεσία
 4. Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:

 1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
 2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
 3. Ο.Π.Α.Ν.
 4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
 5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
 6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
 7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ