27η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση 27η   

Προς: Την κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α  ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Οικ. Έτους 2020. Αναλυτικά
  2. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ » με τίτλο « Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». Αναλυτικά
  3. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους για την σύσταση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών που αφορούν αγορά, εκποίηση μίσθωση & εκμίσθωση κινητών και ακινήτων έτους 2020 και για το υπόλοιπο του έτους 2019. Αναλυτικά
  4. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Β΄ Αθήνας. Αναλυτικά
  5. Μεταφορά χρηματικού ποσού στην Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας. Αναλυτικά
  6. Επιχορήγηση στην Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας. Αναλυτικά
  7. Αποδοχή επιχορήγησης ( Δ΄Δόση ) Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/ θμιας Εκπαίδευσης και κατανομή της στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου για το Β΄6/μηνο 2019. Αναλυτικά

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. Πράξης 209 / 15ης Συνεδρίαση / 27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις κ. Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.  Γραφείο Δημάρχου
2.  Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3.  Νομική Υπηρεσία
4.  Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1.  ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2.  ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3.  Ο.Π.Α.Ν.
4.  Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5.  Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6.  Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7.  Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ