55 απαντήσεις σε εργασιακά θέματα μετά τη νέα ΚΥΑ

Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά
Λογιστής – φοροτεχνικός

Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο μας (δείτε από εδώ το πρώτο) που έχει τη μορφή ερώτησης-απάντησης έγινε εκ νέου μια προσπάθεια σύνοψης των εργασιακών θεμάτων που ανακύπτουν μετά τη δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. της από 1.5.2020 Π.Ν.Π., καθώς και της Κ.Υ.Α. οικ.17788/346/8.5.2020, ενώ ταυτόχρονα καταγράφονται ορισμένοι προβληματισμοί σε επιμέρους ζητήματα.
 
Κατά την άποψή μας οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη των συναδέλφων φοροτεχνικών, καθώς και των νομικών τους συμβούλων προτού προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Τονίζουμε πως το παρόν άρθρο και η καταγραφή των ερωτημάτων δεν αποτελούν οδηγό, αλλά μια προσέγγιση επί των θεμάτων, οπότε οι συνάδελφοι που θα μελετήσουν το παρακάτω κείμενο να μη θεωρήσουν ως θέσφατο τις προσωπικές απόψεις στα εξεταζόμενα θέματα. Σε ειδικότερα ζητήματα που άπτονται του εργατικού δικαίου είναι απαραίτητη η γνώμη ενός ειδικευμένου νομικού συμβούλου έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν λανθασμένοι χειρισμοί.

Οι απόψεις μας σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τις απόψεις και θέσεις των έγκριτων νομικών που έχουν ενδιατρίψει στο αντικείμενο και έχουν τον πρώτο λόγο όσον αφορά στην ερμηνεία των εργατικών και όχι μόνο διατάξεων. Οι δίκες μας τοποθετήσεις γίνονται από τη σκοπιά του φοροτεχνικού και επ΄ουδενί λόγω δε διεκδικούμε το αλάθητο.

Κλείνοντας να σημειώσουμε ότι το παρόν θα εμπλουτίζεται με νέο υλικό και θεματολογία και θα λαμβάνουμε υπόψη τις δικές σας παρατηρήσεις.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ