5η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

   Έκτακτη Συνεδρίαση 5η                               

Προς:  Την κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας
Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010) στο Δημοτικό Κατάστημα,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου και ώρα 19.00 μ.μ, ύστερα από την ματαίωση της 3ης Έκτακτης Συνεδρίασης & της 4ης Έκτακτης Συνεδρίασης λόγω έλλειψης απαρτίας, προκειμένου να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:
Υποβολή αίτησης συμμετοχής του Δήμου Νέας Ιωνίας στην Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΒΔΜ) – Νέα Φάση», του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».
Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε, λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2020 για την  ένταξη των Δήμων, με υποβολή Αίτησης Συμμετοχής,  στην ανωτέρω Πράξη.
Ειδικότερα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και την υπ΄ αριθ. 7079/25-2-2015 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.,  αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει  ύστερα από Τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί  στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο  (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.    Γραφείο Δημάρχου
2.    Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3.    Νομική Υπηρεσία
4.    Διευθυντές ΥπηρεσιώνΚοινοποίηση:
1.    ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2.    ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3.    Ο.Π.Α.Ν.
4.    Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5.    Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6.    Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7.    Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ