Η απαλλαγή επιχειρήσεων από ανταποδοτικά τέλη στην 11η Συνεδρίαση δημ. συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

email: merimna@neaionia.gr
Αρ. πρόσκλησης:11η                             
Αρ. πρωτ.: 7793

Νέα Ιωνία: 26-3-2020

Συνεδρίαση 11η

Προς:  Την κ. Δήμαρχο  και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ, την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 και ώρα 10.00, (αποστείλατε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο merimna@neaionia.gr την πρόθεση συμμετοχής σας στην συνεδρίαση, τυχόν ανακοινώσεις – προτάσεις και τη ψήφο σας ανά θέμα,  έως 12.30 της 30ης Μαρτίου 2020,) για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 


Α/Α ΘΕΜΑΤΑ
1.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Καλογρέζας 38.

2.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας κουκουναριάς που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίας 27Β.

3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας μουριάς που βρίσκεται επί της οδού Πλατείας Τσαλδάρη 7.

4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δυο ελιών που βρίσκονται επί της οδού Αργάνων 34.

5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ακακίας που βρίσκεται επί της οδού Καψάλη 20.
6.  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μητριών βραχυχιτώνων που βρίσκονται επί της οδού Ζήλωνος 37.

7.  Αποδοχή συμπληρωματικής κατανομής της επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατά προτεραιότητα  προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης και κατανομή της στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναλυτικά

8.  Απαλλαγή Επιχειρήσεων από Ανταποδοτικά Τέλη – Καθαριότητας – Φωτισμού και τέλη κοινοχρήστων χώρων. Αναλυτικά

9.  Υπαγωγή συντηρήσεως λεωφόρων Ομορφοκκλησιάς – Κύμης και Σπ. Λούη στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής. Αναλυτικά

10.  Καθορισμός εξόδων Παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου καθώς και καταβολής αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας α) ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ. ΒΡΕ.ΦΟ.) και β) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) Αναλυτικά
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3. Νομική Υπηρεσία
4. Διευθυντές Υπηρεσιών
Κοινοποίηση:
1. ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2. ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3. Ο.Π.Α.Ν.
4. Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή
5. Β/βάθμια Σχολική Επιτροπή
6. Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ