Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικών Επιτροπών στην επόμενη Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου

Συνεδρίαση 19η

Προς την κα Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και την υπ’ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., τη Δευτέρα 13/07/2020 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2011. Αναλυτικά
 2. Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2012. Αναλυτικά
 3. Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2013. Αναλυτικά
 4. Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2014. Αναλυτικά
 5. Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2015. Αναλυτικά
 6. Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2016. Αναλυτικά
 7. Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2017. Αναλυτικά
 8. Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2018. Αναλυτικά
 9. Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2011. Αναλυτικά
 10. Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2012. Αναλυτικά
 11. Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2013. Αναλυτικά
 12. Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2014. Αναλυτικά
 13. Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2015. Αναλυτικά
 14. Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2016. Αναλυτικά
 15. Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2017. Αναλυτικά
 16. Απολογισμός πεπραγμένων Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2018. Αναλυτικά

Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, (αρ. πράξης 209/105ης Συνεδρίασης / 27-06-2011), θα προηγηθούν:

 • Ανακοινώσεις Προέδρου
 • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου
 • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ