Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 12118/2020 ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Νέας Ιωνίας

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 12118/2020 ανακοίνωσης, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. [30/06/2020]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ υπ’ αριθμ.  12118 /2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας (2) δύο μηνών, με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες αν παραταθούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος

 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
101ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
102 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
103 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
/ΘΥΡΩΡΩΝ
 ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
/ΘΥΡΩΡΩΝ
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
/ΘΥΡΩΡΩΝ
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
/ΘΥΡΩΡΩΝ
104 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
105 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
106 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
107 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
108 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ
(ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ)
   
109ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ