DEBATES: Εκπαίδευση

Ποια θεωρείτε τα σημαντικότερα προβλήματα της Εκπαίδευσης στην πόλη μας και πως θα τα αντιμετωπίσετε;

Διαβάστε τις θέσεις πέντε δημοτικών παρατάξεων της Νέας Ιωνίας που ζητούν την ψήφο μας στις προσεχείς δημοτικές εκλογές…

Ο Δήμος μας παρά την μείωση των κονδυλίων για την εκπαίδευση (λειτουργία και συντήρηση) σε ποσοστό πάνω από 60% σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς) κατάφερε να λειτουργήσουν τα σχολεία μας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

 • Ξεκίνησε η κατασκευή, ολοκληρώθηκε, παραδόθηκε και λειτουργεί το 11ο Νηπιαγωγείο στην περιοχή της Ειρήνης
 • Τελείωσε παραδόθηκε και λειτουργεί η νέα πτέρυγα στο 11ο– 15ο  Δημοτικό στη Νεάπολη
 • Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις επισκευών και συντήρησης σε όλα τα σχολεία (μονώσεις, ελαιοχρωματισμοί, ανακαινίσεις WC, κουφώματα, τζάμια, διαμόρφωση αύλειων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων, αντικεραυνική προστασία).
 • Έγινε στα σχολεία που ήταν δυνατό σύνδεση με το φυσικό αέριο.
 • Συνδέθηκαν το 7ο Γυμνάσιο – 5ο Λύκειο της Καλογρέζας και το 6ο Δημοτικό Σαφράμπολης με το σύστημα Γεωθερμίας για εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Παρείχαμε τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να συμμετέχουν στην Δημοτική κατασκήνωση στο Αλεποχώρι, να συμμετέχουν στα προγράμματα καλοκαιρινής απασχόλησης των σχολείων, να συμμετέχουν στα προγράμματα αθλητισμού και πολιτισμού του ΟΠΑΝ.
 • Τέλος εξασφαλίσαμε την δωρεάν παροχή 3.000 και πλέον γευμάτων κάθε μέρα σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών σχολείων.

Για την επόμενη θητεία μας σχεδιάζουμε:

 • Κατασκευή νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 560 στην Καλογρέζα (Ανθρακωρυχεία).
 • Απαλλοτρίωση των οικοπέδων: 1. στο Ο.Τ. 445 (Περισσός) για την κατασκευή Νηπιαγωγείου και 2. στο Ο.Τ. 425 (Περισσός) για την κατασκευή ολοκληρωμένου συγκροτήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και νηπιαγωγείου.
 • Ανακαίνιση όλων των σχολικών συγκροτημάτων, συνέχιση των συντηρήσεων.
 • Αντικατάσταση της γερασμένης και ξεπερασμένης υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων (εργαστήρια – υπολογιστές – διαδραστικοί πίνακες κλπ.).
 • Συνέχιση και επέκταση της συνεργασίας Δήμου – εκπαιδευτικών – μαθητών – γονέων για την υλοποίηση των κοινών μας στόχων.
 • Ενίσχυση και θεσμοθέτηση με συγκεκριμένα κονδύλια των πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων των σχολείων.

Κλείνοντας θέλουμε να τονίσουμε πως ότι έγινε και ότι προγραμματίζεται το πετύχαμε γιατί ακούσαμε και στηριχτήκαμε στους κατοίκους και τους δημότες της πόλης.

Θεωρούμε πως οφείλουν και οι κάτοικοι και οι δημότες να σκεφτούν και να μετρήσουν αν οι εξ ουρανού σωτήρες θα συνεχίσουν το έργο σε όφελος της πόλης και δεν θα καταστρέψουν ότι με δικά τους χρήματα και δικές τους σκέψεις χτίστηκε αυτά τα χρόνια για προσωπικά οφέλη.


Η Παιδεία και η Εκπαίδευση είναι θεμελιώδη ζητήματα για την ανάπτυξη μίας πόλης. Η παράταξή μας επενδύει στους νέους κι έχει καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης που απλώνεται σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, το πρόγραμμά μας για την παιδεία περιλαμβάνει:

Προσχολική Ηλικία
-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας για όλους τους δημότες
-Δημιουργία Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Νηπίων σε περιοχές της πόλης που δεν επαρκούν οι υφιστάμενες δομές
-Δημιουργία Υποδομών για τη λειτουργία της διετούς προσχολικής εκπαίδευσης, που σήμερα δεν υπάρχουν στην πόλη μας
-Διεκδίκηση μόνιμων θέσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στου Βρεφονηπιακούς σταθμούς

Πρωτοβάθμια- Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
-Μόνιμο συνεργείο για την συντήρηση των σχολικών μονάδων της πόλης
-Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στην οροφή των σχολείων για παραγωγή δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας.
-Εξοπλισμός σχολικών μονάδων με σύγχρονα ψηφιακά εποπτικά μέσα διδασκαλίας (η/υ, βιντεοπροβολείς, διαδραστικοί πίνακες)
-Συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων για την αναβάθμιση των προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης και συμπληρωματικών με το σχολείο δραστηριοτήτων , τα οποία σήμερα υπολειτουργούν
-Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
-Καθιέρωση Σχολικού φεστιβάλ στο τέλος κάθε σχολικού έτους με μαθητικά συγκροτήματα, παραστάσεις αθλητικούς αγώνες.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση –Διά Βίου Μάθηση
-Ίδρυση Δημοτικού Ανοιχτού Σπουδαστηρίου
-Λειτουργία Σχολών Γονέων
-Λειτουργία σχολείων 2η ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε)
-Επαναλειτουργία και αναβάθμιση των Κέντρων δια Βίου Μάθησης
-Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση για ειδικές ομάδες σε τομείς αιχμής της περιφερειακής / τοπικής οικονομίας, τα οποία οδηγούν σε πιστοποίηση. Συμπληρωματικές υποστηρικτικές δράσεις (λ.χ. συμβουλευτική, mentoring, επαγγελματικός προσανατολισμός, κατάρτιση, προώθηση στην απασχόληση

Τέλος, δημιουργούμε ασφαλείς διαδρομές κίνησης για τους μαθητές της  πόλης από και προς τις σχολικές μονάδες με οριζόντια σήμανση των δρόμων που θα μπορούν να ακολουθούν με ασφάλεια κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τις σχολικές μονάδες.


Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι Δήμοι μετά τον Καλλικράτη, έχουν αναλάβει μία σειρά αρμοδιοτήτων που οφείλουν να υλοποιήσουν. Βασικό μέλημα της Παράταξής μας είναι η συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών του σχολικού περιβάλλοντος και των οργάνων λειτουργίας του. Ειδικότερα το πρόγραμμά μας αφορά στην

-Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος του Δήμου με έμφαση στα σχολικά κτίρια και εξοικονόμηση πόρων προς όφελος του Δήμου και των δημοτών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δυνατότητα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των κτιρίων προκειμένου να καταστούν ενεργειακά αυτόνομα.

 • Ανασυγκρότηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Ανοικτή επικοινωνία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων, την Ένωση Συλλόγων Γονέων, τις Σχολικές Μονάδες και τα κατά τόπους Σωματεία των Εκπαιδευτικών.
 • Αναβάθμιση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, καθιστώντας την έναν πραγματικό χώρο άσκησης πολιτικής και διαβούλευσης, με την ενθάρρυνση της συμμετοχής της μαθητικής κοινότητας.
 • Σε συνεργασία με εγνωσμένου κύρους επιστημονικούς φορείς ιδρύουμε:

Παρατηρητήριο Ενδοσχολικής και Ενδοοικογενειακής Βίας, Κέντρο Διάγνωσης και Στήριξης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.


Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι αυτό των παιδικών σταθμών. Κάθε χρόνο πολλά παιδιά μένουν εκτός παιδικών σταθμών ή αργούν πολύ να ενταχθούν σε αυτούς. Ταυτόχρονα η έλλειψη σε κτηριακές υποδομές, αλλά και η υποχρηματοδότησή τους αναγκάζει τους γονείς να βάζουν το χέρι στην τσέπη.

Τα τελευταία 16 χρόνια, δηλαδή 4 δημοτικές θητείες, έχουν χτιστεί μόνο ένας παιδικός σταθμός και ένα νηπιαγωγείο. Ταυτόχρονα, δύο σταθμοί κρίθηκαν ακατάλληλοι, με αποτέλεσμα εκατοντάδες παιδιά είτε να στοιβάζονται είτε να μένουν εκτός προσχολικής εκπαίδευσης.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα λόγω της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής αγωγής, φέτος για να στεγαστούν 250 νήπια, να χρησιμοποιηθούν αίθουσες ΠΡΟΚΑΤ.

Αντίστοιχες είναι οι ελλείψεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συμβιβαζόμενη με τις κατευθύνσεις της περιφέρειας, η Δημοτική Αρχή Γκότση έβαλε πλαφόν στις αγορές βασικών υλικών για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, με αποτέλεσμα τα πολλά από τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων να καλύπτονται από τους γονείς κάθε τρεις και λίγο. Ακόμα θα πρέπει να στηριχθεί η ειδική Αγωγή, αλλά και το διαπολιτισμικό σχολείο της Αλσούπολης.

Πρέπει λοιπόν να δοθεί μάχη για αυτό το ζήτημα γιατί όσο συμβιβάζονται δημοτικές αρχές και γονείς αυτό δεν έχει τέλος, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα πρωτοστατήσουμε σε αυτό το μέτωπο και αποτελεί τη νούμερο 1 προτεραιότητα μας.


Τα προβλήματα της εκπαίδευσης συνολικά (και στον δήμο μας)είναι απόρροια των αντιδραστικών αλλαγών που επιχειρούνται από την κυβέρνηση και επιβάλλονται από Ε.Ε, ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, ΣΕΒ για αποδοτικότερη σύνδεση του σχολείου με τους νόμους της αγοράς. Αλλαγές που αποβλέπουν στην παραγωγή φτηνών, ευέλικτων, ανασφαλών και υποταγμένων εργαζόμενων. Που οδηγούν το 60% του μαθητικού πληθυσμού στα ΕΠΑΛ και στην απλήρωτη μαθητεία, εντείνουν τους ταξικούς φραγμούς, εντατικοποιούν την καθημερινότητα του μαθητή και ενισχύουν την πειθάρχησή του.

Στο δήμο μας οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι ανεπαρκείς, όπως ανεπαρκής είναι και ο εξοπλισμός των σχολείων λόγω των μειωμένων κρατικών επιχορηγήσεων. Όσον αφορά τους παιδικούς σταθμούς δεν καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων. Συγκεκριμένα φέτος 240 παιδιά έμειναν εκτός καθώς δεν υπάρχουν θέσεις. Επιπλέον δύο σταθμοί (ο 5ος και ο 6ος) έχουν κριθεί ακατάλληλοι κτιριακά, που σημαίνει ότι οδηγούνται στο κλείσιμο χωρίς να έχει προηγηθεί η κατασκευή νέων σταθμών και άρα επίκειται περαιτέρω μείωση θέσεων. Ταυτόχρονα παρά την συρρίκνωση των οικογενειακών εισοδημάτων οι γονείς καλούνται να πληρώνουν υψηλά τροφεία, προκειμένου να μπορέσουν τα παιδιά τους να γίνουν δεκτά (όσα γίνουν) στους κατά τα άλλα «δημόσιους» παιδικούς σταθμούς.

Ο δήμος προσπαθεί να καλύψει τις ελλείψεις σε κτιριακές υποδομές για την υποχρεωτικότητα του δίχρονου Νηπιαγωγείου με προκάτ αίθουσες εγκατεστημένες μέσα στους ήδη μικρούς αύλειους χώρους με ότι αυτό συνεπάγεται για τα παιδιά.

Τα ολιγομελή τμήματα σε ειδικότητες των ΕΠΑΛ καταργούνται και μεταφέρονται σε ορισμένα μόνο σχολεία ανά περιοχή με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να αναγκάζονται είτε να αλλάξουν ειδικότητα είτε να μετακινούνται σε μακρινά ΕΠΑΛ.

Η χρηματοδότηση των σχολείων στηρίζεται στα ΕΣΠΑ και στις χορηγίες.

Εμείς, καλούμε σε κοινό αγώνα εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών και όλων των εργαζομένων για να υψώσουμε ανάχωμα σε πρώτη φάση και να ανατρέψουμε στη συνέχεια τις αντιδραστικές επιλογές προς όφελος των ίδιων των μαθητών.

Για την πλήρη εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης σε χώρους αξιοπρεπείς, ασφαλείς και κατάλληλους για όλα τα παιδιά 4-6 ετών.

Για κατάργηση του αντιδραστικού νόμου Γαβρόγλου που μετατρέπει το σχολείο σε εξεταστικό κάτεργο-προπαρασκευαστικό κέντρο για τις πανελλαδικές, και ωθεί τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία

Για σύγχρονο δημόσιο δωρεάν ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο, αύξηση των δαπανών για την παιδεία, μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών, ώστε να σταματήσει το αίσχος της αναπλήρωσης.

Για ενιαία, δημόσια δωρεάν εκπαίδευση για όλους χωρίς οικονομικούς, κοινωνικούς, θρησκευτικούς ή άλλους αποκλεισμούς.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ