DEBATES: Τοπική αγορά

Τι μέτρα θα λάβετε για τη στήριξη και ανάπτυξη της τοπικής Αγοράς;

Διαβάστε τις θέσεις πέντε δημοτικών παρατάξεων της Νέας Ιωνίας που ζητούν την ψήφο μας στις προσεχείς δημοτικές εκλογές…

Μας ρωτάνε τι κάναμε… απαντάμε!

 • Διεξήχθη από τον Δήμο έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον εμπορικό κόσμο και προτάθηκαν πρωτοβουλίες ανάσχεσης αυτών. Αναλύθηκαν στοχευμένες παρεμβάσεις στους τομείς περιβάλλοντος, προσβασιμότητας, λειτουργικότητας, διαβούλευσης, συνεργασίας, διαφήμισης και παρουσιάστηκαν σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον Εμπορικό Σύλλογο.
 • Ξεκινήσαμε την ανάπλαση του Ο.Τ. 150 και κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο κέντρο της πόλης που εκτός από την ελάφρυνση του κυκλοφοριακού φόρτου θα αναδείξει ένα χώρο 5,5 στρεμμάτων για αναψυχή και πολιτισμό.
 • Εξασφάλιση μιας πόλης φωτεινής, ελκυστικής και ασφαλούς για τους κατοίκους της με το νέο LED oδοφωτισμό.
 • Σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο διοργανώνουμε μια σειρά εκδηλώσεων με σκοπό την ανάδειξη της τοπικής αγοράς.
 • Ο Δήμος υπέβαλλε πρόταση χρηματοδότησης με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Νέας Ιωνίας» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 προϋπολογισμού 1.559.461,20 €.

Σχεδιάζουμε στην επόμενη θητεία μας

 1. Τη χρηματοδότηση της διαφήμισης της Αγοράς του κέντρου και των συνοικιών της πόλης μας.
 2. Τη μείωση επί 2ετίας κατά 50% των δημοτικών τελών των νέων επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν από δημότες μας με έδρα την πόλη μας
 3. Την υλοποίηση ενός πλέγματος πεζοδρομήσεων, τόσο στο κέντρο όσο και στις συνοικίες, που σε συνδυασμό με το υπόγειο parking και την ελεγχόμενη στάθμευση θα κάνει την πόλη μας πόλο έλξης για το αγοραστικό κοινό.
 4. Την προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων εφαρμογών λειτουργικών πόλεων για πληροφόρηση, διαφήμιση, προβολή των δράσεων του δήμου και των επιχειρήσεων, με σκοπό την αύξηση της εμπορικής ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας συμμετέχει ως πρωτοπόρος Δήμος στο έργο «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020».

Ψηφιακή αναβάθμιση της πόλης μας με λειτουργικά συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης, με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Σχεδιάζουμε στην επόμενη θητεία μας

 1. Πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος στάθμευσης που θα «προστατεύει» τις θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ.
 2. Ειδικοί αισθητήρες στις επιλεγμένες θέσεις που θα δίνουν «σήμα» στα κινητά τηλέφωνα των οδηγών, μέσα από κατάλληλη εφαρμογή, για το πού βρίσκονται οι ελεύθερες θέσεις μέσα στην πόλη μας μειώνοντας το χρόνο αναζήτησης θέσης στάθμευσης.
 3. Σχεδιάζουμε τη δράση «Λειτουργικοί Αθλητικοί Χώροι» με τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των χώρων αθλητισμού μας.
 4. Εγκαθιστούμε συστήματα wi-fi για ελεύθερη πρόσβαση στο Internet.
 5. Στηρίζουμε την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, με έξυπνους μετρητές, για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.
 6. Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ). Τα έγγραφα θα διακινούνται με αξιοπιστία, διαφάνεια και ασφάλεια, ενώ ο εντοπισμός τους θα γίνεται με ταχύτητα, αποκλείοντας κάθε περίπτωση απώλειάς τους. Την ίδια στιγμή, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται ταχύτερα και ευκολότερα.
 7. Το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Εγγράφων μεταξύ των φορέων του Δημοσίου αποτελεί έργο-σταθμό για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Θα εγκατασταθεί σε υποδομή εθνικού cloud και προβλέπει την παροχή 150.000 ψηφιακών υπογραφών.

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη. Αναβαθμίζεται η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου μας, όπως ΚΕΠ, Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, Έσοδα κ.λπ. Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, θα διασυνδεθεί με το Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Εγγράφων και θα παρέχει on line πληροφορίες και υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις. Μέσω της Πύλης, οι συναλλαγές με το Δημόσιο θα ψηφιοποιηθούν πλήρως και ο ιδιώτης θα μπορεί να επιτυγχάνει (απομακρυσμένη) πρόσβαση με το μοναδικό του e-id.


Η Νέα Ιωνία ήταν και πρέπει να ξαναγίνει ΚΟΜΒΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ για όλη την Αττική. Η παράταξη «Δημιουργία Αλληλεγγύη» οργάνωσε σειρά από ενημερωτικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με τοπικούς φορείς της αγοράς και επιχειρήσεις αλλά και με ειδικούς επιστήμονες που μελέτησαν και μας παρέδωσαν προτάσεις, που θα ενισχύσουν το Εμπόριο και τις δράσεις του. Άμεση στόχευση μας είναι η αύξηση της εμπορικής – οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής και η σύνδεση της με την δημιουργία θέσεων εργασίας.

Αξιοποιώντας εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (Ο.Χ.Ε) και η Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3), θέλουμε να μετασχηματίσουμε την αγορά μας σε ένα δυναμικό, ανοιχτό κέντρο εμπορίου, με κοινή ταυτότητα. Διαμορφώνουμε δημοτική γεωγραφική ταυτότητα ‘branding’ ενδυναμώνουμε το δήμο εξασφαλίζοντας προϊόν υπεραξίας, προσελκύουμε κεφάλαια, δημιουργούμε θέσεις εργασίας.

 • Δικτυώνουμε ψηφιακά τη Νέα Ιωνία
 • Εφαρμόζουμε την κάρτα του δημότη, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής αγοράς
 • Ενισχύουμε την καλύτερη σύνδεση των κατοίκων με την τοπική αγορά και τη δημιουργία ενός υπερτοπικού κέντρου εμπορίου που θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας
 • Δημιουργούμε γραφείο υποστήριξης τοπικής αγοράς και τοπικών συλλόγων
 • Συνεργαζόμαστε σε σταθερή βάση με τους επιχειρηματίες και εμπόρους της Νέας Ιωνίας συζητώντας τα ζητήματα που τους απασχολούν και αντιμετωπίζοντάς τα από κοινού
 • Προβάλλουμε την τοπική αγορά της Νέας Ιωνίας με τον σχεδιασμό δράσεων, που θα αναδείξουν το τοπικό brandname, σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες της πόλης, τους πολιτιστικούς συλλόγους και τα ΜΜΕ προωθώντας την αγορά της Νέας Ιωνίας ως ελκυστικό προορισμό σε όλο το λεκανοπέδιο
 • Αντιμετωπίζουμε το παραεμπόριο με καλύτερη αστυνόμευση
 • Αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και διαδικασίες όπως π.χ. τα κουπόνια καινοτομίας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 • Ενημερώνουμε τακτικά τους πολίτες για τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα που μπορούν να αξιοποιήσουν, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ελεύθερης και εύκολα προσβάσιμης στον καθένα
 • Ενσωματώνουμε συστήματα και εφαρμογές ΤΠΕ, για την ενίσχυση της δυνατότητας άμεσης πρόσβασης των επιχειρήσεων στους καταναλωτές και αντίστροφα
 • Εξετάζουμε την αγορά εγκαταλελειμμένων κελυφών παλαιών εργοστασίων και τη μετατροπή τους σε χώρους όπου θα συστεγάζονται κυψέλες νεανικής επιχειρηματικότητας και δράσεις πολιτισμού. Οι χώροι αυτοί θα λειτουργήσουν ως βάση για τη στήριξη και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών νεανικής καινοτομίας.

Η Νέα Ιωνία έχει ταυτίσει τη φυσιογνωμία της με τον Εμπορικό κόσμο. Αυτή τη σχέση δεν μπορεί κανένας να την αλλάξει. Γι αυτό εμείς ως Παράταξη δρομολογούμε σειρά μέτρων που θα διευκολύνουν τον κάτοικο και τον επισκέπτη της πόλης να εμπιστευτεί τις τοπικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα προωθούμε τη:

 • Στήριξη του Εμπορικού κόσμου της πόλης μας. Δημιουργία Δημοτικής Επιτροπής Εμπορίου και Οικονομίας.
 • Ανάπτυξη Διαδικτυακής Επιχειρηματικής πλατφόρμας. Στόχος η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών των τοπικών επιχειρήσεων, επιχειρηματικών ιδεών και ενημέρωσης επενδυτικών – χρηματοδοτικών μέσων για τον εκσυγχρονισμό τους.
 • Αναπροσαρμογή της πολιτικής των Δημοτικών Τελών για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις της πόλης μας.
 • Πολιτικές υποστήριξης της εμπορικής αγοράς της Νέας Ιωνίας και ανάδειξη του υπερτοπικού της χαρακτήρα με ενίσχυση, μεταξύ άλλων, του συστήματος στάθμευσης ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης και της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Η τοπική αγορά της πόλης δεν είναι ξεκομμένη από την συνολική οικονομική κατάσταση της χώρας. Οι μικροί έμποροι, οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες της Νέας Ιωνίας ζουν καθημερινά τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης και των πολιτικών των κυβερνήσεων(προηγούμενων και τωρινών) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η φοροληστεία και τα χαράτσια ήρθαν και έμειναν. Ο κόσμος βιώνει τις απολύσεις, τις μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, την ανεργία. Μέσα σε όλα αυτά ήρθαν να προστεθούν και οι «νέες ιδέες» για την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας, τις λευκές νύχτες, το 7ήμερο και το 12ωρο για τους εργαζόμενους κ.α. οι οποίες υποτίθεται θα δώσουν ώθηση στην αγορά, ενώ στην πραγματικότητα το μόνο που κάνουν είναι να αυξάνουν το λειτουργικό κόστος, να εξουθενώνουν τους ανθρώπους που έχουν ατομικές ή οικογενειακές επιχειρήσεις και να ευνοούν τα μεγάλα μονοπώλια της περιοχής.

Εμείς σαν αρχή έχουμε το σύνθημα που είχαν οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι στην αρχή της κρίσης «Εργατιά χωρίς λεφτά, μαγαζιά χωρίς δουλειά», το οποίο συμπυκνώνει σε δύο προτάσεις το προς τα που πρέπει να δοθεί η λύση. Ακόμη πως ένα από τα βασικά προβλήματα των μικρών ΕΒΕ είναι τα mall, και τα μεγάλα πολυκαταστήματα που άνοιξαν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, που σαν παράταξη είχαμε προειδοποιήσει για το που θα οδηγήσουν τα μικρά μαγαζιά της περιοχής, όταν άλλοι που τώρα δήθεν κόπτονται για την αγορά και την ανεργία, έκλειναν σε όλες τις πτώσεις τη λέξη ανάπτυξη και παραμύθιαζαν τους εμπόρους ότι θα δοθεί ανάπτυξη στην αγορά της περιοχής. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα, στον Περισσό, τα μαγαζιά του κέντρου και της Καλογρέζας.

Σαν Δημοτική Αρχή θα πρωτοστατήσουμε στην οργάνωση του Αγώνα των ΕΒΕ, σε συνεργασία με Συλλόγους και Ενώσεις.

Για την ανακούφιση τους, μέσα από την μείωση των ανταποδοτικών τελών.

Ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας.

Θα σταθούμε απέναντι στην δημιουργία νέων mall που θα αποτελειώσουν ό,τι άφησαν τα προηγούμενα.

Για να μην μένουν τα παιδιά των ΕΒΕ εκτός βρεφονηπιακών σταθμών.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα πως δεν θα βεβαιώσουμε στην εφορία τις όποιες οφειλές προς τον δήμο, με κίνδυνο να υπάρξουν κατασχέσεις, μη έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ, όπως έκανε η Λαϊκή Συσπείρωση και σε άλλους δήμους.


Η Νέα Ιωνία ανέκαθεν ήταν και σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να είναι- μια περιοχή με εργατικό – λαϊκό κόσμο, καθώς και με πολλούς μετανάστες. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά αναπτύχθηκε και η τοπική της αγορά, με πολλά μικρά μαγαζιά, κυρίως οικογενειακά. Στην πάροδο των χρόνων, αυτή η κατάσταση άρχισε να αλλάζει, με την εισβολή των αλυσίδων και των μεγάλων επιχειρήσεων.

Επιπλέον, είμαστε σε μια εποχή όπου τα δέκα χρόνια οικονομική κρίσης, τα μνημόνια, τα μέτρα λιτότητας, η φορολογία, η ανεργία και η αποδιάρθρωση των εργασιακών συνθηκών με την αυταρχικοποιηση και εντατικοποίηση τους έχουν καταστήσει μια πραγματικότητα εργασιακού μεσαίωνα. Οι εργαζόμενοι στο κλάδο του εμπορίου, κυρίως στις μεγάλες αλυσίδες και εμπορικές επιχειρήσεις, δουλεύουν με επισφαλής συνθήκες εργασίας, με μισθούς πείνας, ελαστικά ωράρια, ατελείωτες απλήρωτες ώρες δουλειάς, εργασία πολλές Κυριακές και με πετσοκομμένους τους μισθούς και πολλά από τα πάγια δικαιώματα τους.

Θα τολμούσαμε να πούμε ότι άλλαξε και η σχέση των κατοίκων με την αγορά – αν εξαιρέσουμε κάποιες συνοικίες της περιοχής μας (πχ Καλογρέζα, όπου η συλλογικότητα αυτοαπασχολούμενων-μικρεμπόρων Καλογρέζας, εκφράζοντας σταθερά μια διαφορετική άποψη παρεμβαίνει στην περιοχή για διάφορα ζητήματα της καθημερινότητάς μας και σταθερά κρατούν κλειστά τα καταστήματά τους τις Κυριακές).

Το ζήτημα της τοπικής αγορά δεν το βλέπουμε έξω από τους εργαζόμενους σε αυτή και έξω από τις οικονομικές δυνατότητες που έχει ο λαϊκός κόσμος.

Από αυτή τη σκοπιά είμαστε αντίθετοι στις προτάσεις για ειδικά τμήματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, για ταυτότητες branding, όπου όλα(εργασιακές σχέσεις, κυκλοφοριακό, περιβάλλον, καθημερινότητα της πόλης) θα λειτουργούν υπό το πρίσμα των τοπικών επιχειρηματικών συμφερόντων και της καπιταλιστικής κερδοφορίας.

Είμαστε με τους εργαζόμενους στον κλάδο του εμπορίου και αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

Για αυτό και σαν κίνηση αγωνιζόμαστε σε συντονισμό και με άλλους φορείς ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας.

Είμαστε με τους αυτοαπασχολούμενους μαγαζάτορες που βιοπορίζονται από τη εργασία τους, και κατανοούν τον εαυτό τους ως κομμάτι ενός αγωνιστικού συνόλου.

Είμαστε στήριγμα σε κάθε εργαζόμενο που βιώνει την εκμετάλλευση. Ο προωθητικός πόλος έμπνευσης του κόσμου αυτού να διεκδικεί τα δικαιώματα του, να παλέψει για αυξήσεις στους μισθούς και ανθρώπινα ωράρια, να αντισταθεί στο σεξισμό και το ρατσισμό, που αρκετές φορές δυστυχώς εμφανίζεται στο χώρο του εμπορίου.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ