Έκτακτη συνεδρίαση δημ. συμβουλίου για τον καθορισμό εξόδων κηδείας δημοσία δαπάνη σε εν ενεργεία Αντιδήμαρχο

Έκτακτη Συνεδρίαση 8η

Προς: Την κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην ΕΚΤΑΚΤΗ 8Η ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ’ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13- 3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., και του επισυναπτόμενου εγγράφου του με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7- 11-2020, ΚΥΑ.υπ’αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ. Φ69/139/οικ.431/11/1/2021 ,Αριθμ.ΔΙ α/Γ.Π.οικ.8378 σήμερα Τετάρτη 31-3-2021 και ώρα 12,00 π.μ. για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ

«Λήψη σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό εξόδων κηδείας δημοσία δαπάνη σε εν ενεργεία Αντιδήμαρχο».

Η κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου προέκυψε, λόγω του θανάτου του εν ενεργεία Αντιδημάρχου Παναγιώτη Βλασσά με σκοπό την απόδοση φόρου τιμής και την κάλυψη Δαπάνης των Εξόδων Κηδείας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ