Επανέρχεται το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Επανέρχεται το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στα ΚΕΠ που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/39/12376 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2726/03.07.2020
Καθορισμός ωρών λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Την κατάργηση της υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/32/οικ.7945/16-3-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β ́ 865). (καταργείται η απόφαση που όριζε εξυπηρέτηση των πολιτών από τα ΚΕΠ μόνο με ραντεβού)

2. Για τις ώρες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και για το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ επανέρχονται σε ισχύ οι διατάξεις που ίσχυαν προ της έκδοσης της καταργούμενης υπ’αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/32/οικ.7945/16-3-2020 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β ́ 865).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Εγκύκλιος για το ωράριο λειτουργίας των ΚΕΠ που ισχύει μετά την παραπάνω απόφαση

Οι ώρες εισόδου και εξυπηρέτησης των πολιτών στα ΚΕΠ που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εγκύκλιος 

ΑΔΑΨΚ5Η46ΜΤΛΠ-Ρ05

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στα ΚΕΠ που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο».

Για την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕΠ που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο και της απρόσκοπτης και άμεσης εξυπηρέτησης των πολιτών και επιχειρήσεων, σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Υπουργική απόφαση Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/29/1329 (ΦΕΚ 409/Β΄/12-2-2020), με θέμα:

«Τροποποίηση της ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 (ΦΕΚ 769/Β ́) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»» (επισυνάπτεται αντίγραφο), σύμφωνα με την οποία οι ώρες εισόδου κοινού στα ΚΕΠ που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο διαμορφώνονται ως εξής:

«… από Δευτέρα ως και Παρασκευή από 8.00 π.μ. έως 7.30 μ.μ. και το Σάββατο από 8.00 π.μ. έως 1.30 μ.μ.».

Αλλαγή στο ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ

Ειδικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Όσα ΚΕΠ πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας με διευρυμένο ωράριο, δηλαδή υπηρετούν σε αυτά τρεις (3) και περισσότεροι μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή προσωπικό άλλου κλάδου ή ειδικότητας του Δήμου:

–  Εξακολουθούν να λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 8.00 πμ έως 8.00 μμ και το Σάββατο από 8.00 πμ έως και 2.00 μμ.

–  Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού αναπροσαρμόζονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 8.00 πμ έως 7.30 μμ. και το Σάββατο από 8.00 πμ έως 1.30 μμ.

Κατά συνέπεια, τις καθημερινές η προσέλευση των πολιτών στα ΚΕΠ πραγματοποιείται μέχρι τις 7.30 μμ και το Σάββατο μέχρι τις 1.30 μμ.

–  Κατά το χρονικό διάστημα (μισάωρο) από 7.30 μμ έως 8.00 μμ τις καθημερινές και το Σάββατο από 1.30 μμ έως 2.00 μμ ολοκληρώνεται η εξυπηρέτηση όσων πολιτών έχουν προσέλθει έως 7.30 μμ και 1.30 μμ, αντίστοιχα.

Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα οι υπάλληλοι δύνανται να ολοκληρώνουν τις εσωτερικές εργασίες που απαιτούνται πριν την αποχώρησή τους.

Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων, η αποχώρηση των υπαλλήλων της απογευματινής βάρδιας εξακολουθεί να πραγματοποιείται στις 8.00 μμ τις καθημερινές και στις 2.00 μμ το Σάββατο.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω και την ενημέρωση των πολιτών που προσέρχονται

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ