Ερωτήσεις της “Εκτός Σχεδίου” για τα φωτιστικά LED

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, 11/05/2020

Προς:
Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και Δημοτικής Συγκοινωνίας        
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών         
Δήμο Ν. Ιωνίας – Τεχνική Υπηρεσία

Κοινοποίηση:
Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής    
Μέλη Οικονομικής Επιτροπής           

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ LED
ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ»

Σύμφωνα με την από 22-3-2019 υπογραφείσα σύμβαση του Δήμου με την ανάδοχο εταιρία, έχει ξεκινήσει η προμήθεια αντικατάστασης των υφιστάμενων φωτιστικών και λαμπτήρων στο δίκτυο Δημοτικού Φωτισμού του Δήμου. Στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού (παρ. 6.1.1) αναφέρεται ρητά ότι «ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εγκατεστημένα και σε πλήρη λειτουργία εντός δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προμήθειας».

Όπως γίνεται σαφές από την Διακήρυξη του συγκεκριμένου Διαγωνισμού, αλλά και την σχετική Μελέτη 1α/18, θα γίνει αντικατάσταση των υπαρχόντων φωτιστικών, η θέση των οποίων έχει ήδη καταγραφεί και μάλιστα μας είχε παραδοθεί μετά από σχετικό μας αίτημα.

Η αντικατάσταση που προβλέπεται από την συγκεκριμένη Σύμβαση είναι τύπου «1 προς 1», δηλαδή θα αντικαθίστανται ένα υφιστάμενο φωτιστικό ή λαμπτήρας με ένα νέο φωτιστικό ή λαμπτήρα, σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές της αντίστοιχης Μελέτης της Υπηρεσίας.

Σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17-03-2020 (πέντε μέρες πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου της σύμβασης) δόθηκε παράταση για τρεις (3) μήνες, με την αιτιολογία ότι η προμήθεια και εγκατάσταση των νέων λαμπτήρων/φωτιστικών έχει ολοκληρωθεί μόνο κατά 75% και θα πρέπει «να υποδειχθούν από την υπηρεσία τα οριστικά σημεία εγκατάστασης του υπολοίπου 25% των συνολικών λαμπτήρων/φωτιστικών».

Επειδή από τα παραπάνω γεννιούνται διάφορα ερωτήματα θα θέλαμε:

  1. Να μας σταλεί το ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο αποτυπώνονται οι θέσεις εγκατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων τύπου LED και των λαμπτήρων που έχουν μέχρι σήμερα εγκατασταθεί και είναι ίσο του 75% των υπό εγκατάσταση υλικών.
  2. Να μας απαντήσετε ποιος είναι ο συμβατικός χρόνος για την ποσοτική παραλαβή (στάδιο Α, μακροσκοπικός έλεγχος) των υπό εγκατάσταση  φωτιστικών/ λαμπτήρων, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην Διακήρυξη και την υπογραφείσα Σύμβαση με τον Ανάδοχο και να μας στείλετε το ή τα αντίστοιχα πρακτικά ποσοτικής παραλαβής. Σύμφωνα πάντως με την Διακήρυξη του έργου «η καταληκτική ημερομηνία ποσοτικής παράδοσης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης» (Παράρτημα ΙΙ Διακήρυξης, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Προμήθειας και Εγκατάστασης Εξοπλισμού).
  3. Να μας στείλετε το ή τα πρακτικά παραλαβής, όπως αυτά ορίζονται στην Διακήρυξη της Προμήθειας, από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποσοτικά (στάδιο Α μακροσκοπικός έλεγχος) και ποιοτικά (στάδιο Β1, έλεγχος παραστατικών εξοπλισμού και πιστοποιήσεων) τα φωτιστικά/λαμπτήρες που αφορούν τις μέχρι τώρα πληρωμές που έχουν γίνει στον Ανάδοχο.
  4. Να μας στείλετε το ή τα πρακτικά ποιοτικής παραλαβής (στάδιο Β2, έλεγχος μέσω εργαστηριακών μετρήσεων ηλεκτρικών μεγεθών και φωτοτεχνικών μεγεθών επί τόπου του έργου), εφόσον αυτοί οι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί.
  5. Έχουμε παρατηρήσει ότι φωτιστικά τύπου LED, φαινομενικά τουλάχιστον της ίδιας προμηθεύτριας εταιρίας, έχουν εγκατασταθεί στο τμήμα της Λεωφ. Κύμης που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου μας. Θα θέλαμε να ενημερωθούμε αν αυτά τα φωτιστικά έχουν αντικατασταθεί ως τμήμα της συγκεκριμένης προμήθειας, επειδή στην καταγραφή που είχαμε λάβει με τις θέσεις όλων των υφιστάμενων προς αντικατάσταση φωτιστικών δεν περιλαμβάνονταν τα συγκεκριμένα φωτιστικά. Σημειώνουμε εδώ ότι τα συγκεκριμένα αρχεία που είχαμε λάβει τότε από τις υπηρεσίες του Δήμου είχανε προωθηθεί σε όλους τους τότε Δημοτικούς Συμβούλους.
  6. Να μας ενημερώσετε πότε θα αλλαχθούν τα κρεμαστά φωτιστικά (επί συρματόσχοινου) με νέα τεχνολογίας LED, αφού σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει εντός του Δημοτικού Συμβουλίου η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και ο τότε αρμόδιος Αντιδήμαρχος, αλλά και η Τεχνική Υπηρεσία σε γραπτή μας επικοινωνία, αυτά προβλεπόντουσαν στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού (παρά την αντίθετη γνώμη την δικιά μας που έχουμε αναπτύξει επαρκώς σε ερωτήσεις και τοποθετήσεις μας εντός και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου).
  7. Να υπάρξει η σχετική αιτιολόγηση πως σε μία αντικατάσταση φωτισμού «1 προς 1», μετά από αίτημα της Υπηρεσίας, δίνεται παράταση στην Ανάδοχο (κυριολεκτικά στο παρά πέντε) γιατί θα πρέπει να του υποδειχθούν τα σημεία εγκατάστασης των φωτιστικών.

Τα παραπάνω ερωτήματα θα θέλαμε να μας απαντηθούν τόσο από την Τεχνική Υπηρεσία και την Αρμόδια Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής,  Περιβάλλοντος και Δημοτικής Συγκοινωνίας, όσο αφορά το τεχνικό σκέλος των ερωτήσεων μας και τα ζητούμενα πρακτικά παραλαβών, αλλά και από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών που είναι υπεύθυνος για τις πληρωμές των τιμολογίων του Αναδόχου και την έγκριση της παράτασης του Συμβατικού Χρόνου ολοκλήρωσης της εν λόγω Σύμβασης.

Με εκτίμηση, 
Εκ μέρους της ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ – Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση στη Νέα Ιωνία
Αγγελική Βάσιλα

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ