Άρθρο της υποψήφιας δημ. συμβούλου, κας Σοφία Κατσαρού

Σοφία Κατσαρού
Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Νέας Ιωνίας
Δημοτική Παράταξη «Δημιουργία Αλληλεγγύη»

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ

Εδώ και αρκετά χρόνια οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται την δυναμική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και να εκπονούν Σχέδια Εθνικών Στρατηγικών γι’ αυτήν. Δυστυχώς στην χώρα μας η θεσμοθέτησή της είναι αργή και επαφίεται κυρίως στην εθελοντική πρωτοβουλία των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται στην Πράσινη Βίβλο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001), “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς αντιλαμβάνονται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία”. (Πηγή: Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις αλλά και φορείς του Δημοσίου ωστόσο αντιλαμβάνονται ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μεταφράζεται σε μακροχρόνια ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και παράλληλα ανεύρεση λύσεων σε κοινωνικές προκλήσεις που δε θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω της λήψης πολιτικών αποφάσεων. Έτσι σε τοπικό επίπεδο οι υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μπορούσαν  να αξιοποιήσουν ορθολογικά και συντονισμένα πιθανές συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα για την ανάπτυξη κοινωνικά υπεύθυνων δράσεων στο πλαίσιο επίτευξης  στόχων κοινωνικής πολιτικής και βελτίωσης της καθημερινότητας του δημότη. Υπάρχουν για παράδειγμα επιχειρήσεις που στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θα ήταν πρόθυμες να αναλάβουν την κατασκευή και συντήρηση μιας παιδικής χαράς ή ενός γηπέδου μικρών διαστάσεων (5×5), που βρίσκεται στην περιοχή δραστηριοποίησής τους. Με τον κατάλληλο συντονισμό και έλεγχο από τις υπηρεσίες του Δήμου θα μπορούσε να είναι μια αμοιβαία επωφελής ενέργεια καθώς ο δημότης θα απαλλασσόταν από τα δημοτικά τέλη που κατευθύνονται έως τώρα  στην συντήρηση ή και την ανακαίνιση του χώρου αυτού ενώ ταυτόχρονα η επιχείρηση έτσι θα διαφημιζόταν και θα βελτίωνε τον περιβάλλοντα χώρο της. Άλλος ένας τρόπος συνεισφοράς στην τοπική κοινωνία μέσω προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης θα μπορούσε να είναι η «υιοθεσία» δράσεων πολιτιστικού ή αθλητικού χαρακτήρα μέσω της στήριξης εκδηλώσεων των πολιτιστικών ή αθλητικών συλλόγων της πόλης μας. Σε όλα τα παραπάνω η συναλλαγή είναι ξεκάθαρη και διάφανη. Η επιχείρηση προσφέρει στην τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται και η τοπική κοινωνία την προτιμά τόσο επειδή προσφέρει όσο και επειδή δραστηριοποιείται σε έναν περιποιημένο και αναβαθμισμένο δημόσιο χώρο.

Στον δήμο μας υπάρχουν πολλές τέτοιες μικρές αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις που είτε επιθυμούν να υλοποιήσουν προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, προς όφελος τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των ιδίων, είτε ήδη επενδύουν χρήματα και κόπο σε παρακείμενες δομές του Δήμου  (πάρκα, πεζοδρόμους κλπ). Οι ενέργειές τους αυτές ωστόσο γίνονται ασυντόνιστα και χωρίς καμία ιδιαίτερη αναγνώριση. Πρέπει ωστόσο, όπως έχει πολλές φορές διατυπώσει η παράταξή μας «Δημιουργία-Αλληλεγγύη» και ο υποψήφιος δήμαρχος Παναγιώτης Μανούρης να θεσμοθετηθεί πλέον στον Δήμο μας η δημιουργία συνεργειών μεταξύ του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών, με τρόπους που να δημιουργήσουν δυνατότητες για την αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ