Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στον Α.Γ.Σ. “Ανατολή Νέας Ιωνίας”

Ν. Ιωνία 6.11.2019

Αριθ. Πρωτ. 48/6.11.2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητό μέλος,
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συλλόγου, σε προσκαλεί στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, που θα γίνει το Σάββατο  23 Νοεμβρίου 2019, στις 05.00 μμ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. Ιωνίας, στην οδό Αγίου Γεωργίου 40,  (πλησίον Σταθμού ΗΣΑΠ  Ν. Ιωνίας και του Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου).

ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ:

 1. Εκλογή Προεδρείου Γ.Σ.
 2. Διοικητικός απολογισμός
 3. Οικονομικός απολογισμός
 4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.)
 5. Προϋπολογισμός 2020 και έγκριση αυτού
 6. Ανακοίνωση απόφασης του Δ.Σ. για τον ορισμό ετήσιας συνδρομής και έγκριση ή μη αυτής
 7. Ανακοίνωση απόφασης του Δ.Σ. για την έκδοση e-banking και έγκριση ή μη αυτής.
 8. Ερωτήσεις επί του Διοικ. & Οικον. Απολογισμού και της έκθεσης της Ε.Ε.
 9. Έγκριση Διοικ. & Οικον. Απολογισμού, καθώς και της έκθεσης της Ε.Ε.
 10. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε.
 11. Προτάσεις μελών
 12. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε., καθώς και του αντιπροσώπου και του αναπληρωτού του για την Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ..

Υποβολή υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή και την Ομοσπονδία μπορούν να υποβληθούν στο Δ.Σ. με ενυπόγραφη δήλωση σε πρωτότυπο, μέχρι και την Παρασκευή  22.11.2019 και ώρα 8.00 μμ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γεν. Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2019, στον ίδιο τόπο, στις 05.00 μμ., με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, με όσους παρόντες.

Το Δ.Σ. καλεί όλα τα μέλη του να στηρίξουν και πάλι το Σύλλογο, στη σταθερή πορεία του. Η συμμετοχή στη Γ.Σ. είναι δικαίωμα του μέλους, αλλά και υποχρέωση. Το κάθε μέλος πρέπει να συμμετέχει στις εκδηλώσεις και διαδικασίες του Συλλόγου. Αυτό σημαίνει «ΣΥΛΛΟΓΟΣ», «συλλογικότητα». Η Γ.Σ. δεν είναι μία τυπική διαδικασία για λίγους, αλλά κορυφαία εκδήλωση, μέσα στην οποία διαμορφώνεται η πορεία του Συλλόγου. Στη Γ.Σ. θα διατυπωθούν οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις για την επόμενη περίοδο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας
Ευάγγ. Βασιλείου                Νικ. Κοντουδάκης


ΔΗΛΩΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 23 & 24.11.2019

Ο υπογράφων ………………………………………………………………………… δηλώνω ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφιος στις αρχαιρεσίες του ΑΓΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ» Ν. Ιωνίας, που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης – 24ης Νοεμβρίου 2019, ως μέλος ………………………………. (του Δ.Σ.  ή της Ε.Ε.) ή ως αντιπρόσωπος του Συλλόγου στην Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ. Προς τούτο δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους του ισχύοντος Καταστατικού του Συλλόγου.

Ν. Ιωνία ………………………                       Ο Δηλών ………………………………….


 

ΔΗΛΩΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 23 & 24.11.2019

Ο υπογράφων ………………………………………………………………………… δηλώνω ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφιος στις αρχαιρεσίες του ΑΓΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ» Ν. Ιωνίας, που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης – 24ης Νοεμβρίου 2019, ως μέλος ………………………………. (του Δ.Σ.  ή της Ε.Ε.) ή ως αντιπρόσωπος του Συλλόγου στην Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ. Προς τούτο δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους του ισχύοντος Καταστατικού του Συλλόγου.

Ν. Ιωνία ………………………                       Ο Δηλών ………………………………….


 

ΔΗΛΩΣΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 23 & 24.11.2019

Ο υπογράφων ………………………………………………………………………… δηλώνω ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφιος στις αρχαιρεσίες του ΑΓΣ «ΑΝΑΤΟΛΗ» Ν. Ιωνίας, που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23ης – 24ης Νοεμβρίου 2019, ως μέλος ………………………………. (του Δ.Σ.  ή της Ε.Ε.) ή ως αντιπρόσωπος του Συλλόγου στην Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ. Προς τούτο δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους του ισχύοντος Καταστατικού του Συλλόγου.

Ν. Ιωνία ………………………                       Ο Δηλών ………………………………….

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ