Η θέση της Λαϊκής συσπείρωσης για τον ΟΠΑΝ

Προς

Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Κύριο Κ. Κουλούρη

Κοινοποίηση:

Δήμαρχο Ν.Ιωνίας Κυρία Δ.Θωμαϊδου

Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων

Σχετικά με το θέμα της ημερήσιας διάταξης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας της 27/4/20 για την κατάργηση του ΟΠΑΝ

Ως Λαϊκή Συσπείρωση είμαστε ξεκάθαρα υπέρ της κατάργησης και μη δημιουργίας νέων Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, κοινωφελών ή άλλων επιχειρήσεων από τον δήμο. Αντίθετα, όλες οι ανάγκες των πολιτών, κάθε υπηρεσία που οφείλει να παρέχει ο Δήμος προς τους δημότες του να υπάγονται απευθείας στον ίδιο τον δήμο, ώστε

Α) Να μπορεί καλύτερα να ασκείται ενιαία πολιτική σε όλα τα θέματα,

Β) Να εξασφαλίζονται τα οικονομικά έξοδα με απευθείας και εξολοκλήρου χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του δήμου και όχι στη λογική της αυτοτέλειας – αυτοχρηματοδότησης με αναζήτηση άλλων ίδιων πόρων (ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, χορηγίες, ανταποδοτική λειτουργία με αντίτιμα από τους δημότες κτλ).

Γ) Να εξασφαλίζονται από καλύτερη βάση τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων σε αυτές.

Με αυτήν την έννοια και τώρα τασσόμαστε υπέρ της κατάργησης του ΟΠΑΝ ως ΝΠΔΔ και την ένταξή των πολύτιμων υπηρεσιών που προσφέρει σε νέα υπηρεσία του δήμου. Όμως στη βάση της ολοκληρωμένης και ξεκάθαρης τοποθέτησης που έχουμε πάντα ως παράταξη οφείλουμε και τώρα να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία:

1) Να παραμείνουν ανόθευτοι ο χαρακτήρας και οι σκοποί του ΟΠΑΝ όπως ξεκάθαρα περιγράφονται στο καταστατικό του. Να εξασφαλιστεί η δημόσια και δωρεάν για όλους πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά του αθλητισμού, του πολιτισμού, της ενασχόλησης με ζητήματα του ενδιαφέροντος της νεότητας και με τα προβλήματα αυτής στην κατεύθυνση μάλιστα ενίσχυσης και αναβάθμισής τους από τις σημερινές, τουλάχιστον ελλιπείς, παροχές προς τους δημότες.

Σήμερα, λόγω της υποχρηματοδότησης, της παραχώρησης και μη διεκδίκησης χώρων, του ελάχιστου προσωπικού που υπάρχει στον ΟΠΑΝ αντιμετωπίζουμε όλοι, εργαζόμενοι στον Οργανισμό και δημότες, μία ασφυκτική κατάσταση. Τα αθλητικά σωματεία στοιβάζονται στο ένα και μόνο γήπεδο, τα τμήματα του δήμου είναι πολυάριθμα, δράσεις πρόληψης είναι σχεδόν ανύπαρκτες και ο κατάλογος των προβλημάτων είναι ακόμα μακρύς… Εξίσου σοβαρή και απαράδεκτη θεωρούμε την αρχή της ανταποδοτικότητας που κυριαρχεί στις περισσότερες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες με αποτέλεσμα συνεχώς να μειώνονται οι δαπάνες (με συνέπειες στην ποσότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών) και ταυτόχρονα οι δημότες να βάζουν συνεχώς το χέρι στην τσέπη.

Στην πορεία διαμόρφωσης του νέου οργανισμού, ως Λαϊκή Συσπείρωση, θα δώσουμε μάχη για να εξασφαλιστεί η δωρεάν πρόσβαση όλων των δημοτών στον λαϊκό αθλητισμό και πολιτισμό, σε δομές που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις λαϊκές ανάγκες με ανεβασμένο επίπεδο.

2) Να προχωρήσει η διαδικασία σύστασης του νέου Οργανισμού εξασφαλίζοντας τόσο τα δικαιώματα των εργαζομένων στον ΟΠΑΝ όσο και τις υπηρεσίες που παρέχονται στους δημότες χωρίς κωλυσιεργίες, χωρίς περιθώρια να αδρανοποιηθούν οι δραστηριότητες. Να διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι για το 6μηνο διάστημα που προβλέπεται για τη σύσταση του νέου Οργανισμού.

3) Ταυτόχρονα με τη σύσταση του νέου οργανισμού να ξεκινήσουν άμεσα όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων και την κατάργηση των διαφορετικών και ελαστικών σχέσεων που υπάρχουν σήμερα.

Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να εκφράσουμε τους έντονους προβληματισμούς μας για τον τρόπο με τον οποίο η δημοτική αρχή φέρνει προς συζήτηση ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Σίγουρα δεν μπορούμε να πιστέψουμε πως νοιάστηκε ξαφνικά και εισάκουσε τα αιτήματα των εργαζομένων, όπως παρεμπιπτόντως αναφέρεται σε κάποιο σημείο της εισήγησης. Και η σημερινή δημοτική αρχή έχει αποδείξει με τα έργα της πως είναι απέναντι από τους εργαζόμενους (απαράδεκτη καθυστέρηση απόδοσης των ΜΑΠ, χρωστούμενα σε εργαζόμενους του ΚΕΒΡΕΦΟ, απλήρωτες καθαρίστριες και τόσα άλλα)…

Είναι γεγονός πως στην εισήγηση δε γίνεται καμία αιτιολόγηση της συγκεκριμένης πρότασης, ούτε πολύ περισσότερο υπάρχει κάποια συγκροτημένη και ολοκληρωμένη παρουσίαση για το πώς σκέφτεται η δημοτική αρχή τη σύσταση και λειτουργία του νέου οργανισμού. Τους προβληματισμούς μας αυτούς εντείνει και η προσπάθεια αιφνιδιασμού των πάντων εκ μέρους της δημοτικής αρχής, καθώς δεν έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση και συζήτηση ούτε των εργαζομένων, ούτε των φορέων και των σωματείων που δραστηριοποιούνται στον δήμο μας στους χώρους του αθλητισμού και του πολιτισμού, ούτε καν του ίδιου του ΔΣ του ΟΠΑΝ.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση καταθέτουμε ολοκληρωμένη πρόταση τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και πολύ περισσότερο προς τον λαό της Νέας Ιωνίας, τους φορείς και τους συλλόγους της πόλης μας που είναι και οι μόνοι που μπορούν με τους αγώνες τους να διασφαλίσουν τη δωρεάν πρόσβαση όλων στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και άλλες δράσεις για τη νεολαία (π.χ. πρόληψη).

Καθώς δε συντρέχει κανένας λόγος επείγοντος ή κατεπείγοντος για το ζήτημα, ζητάμε από τη δημοτική αρχή να πάρει πολύ σοβαρά υπόψη, τις ουσιώδεις παρατηρήσεις που καταθέτουμε και να διασφαλίσει ορισμένα ζητήματα, ακόμα και αν χρειαστεί επόμενη συνεδρίαση:

  • Να φέρει συγκεκριμένη πρόταση και να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η άμεση σύσταση του νέου Οργανισμού, όπως και ο κανονισμός του που να περιλαμβάνει το σύνολο των σημερινών δραστηριοτήτων του ΟΠΑΝ, κάθε τμήμα που υπάρχει για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό αναλυτικά.
  • Να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ψηφιστεί συγκεκριμένο οργανόγραμμα και χρονοδιάγραμμα σύστασης του νέου Οργανισμού στα οποία να προβλέπεται συγκεκριμένα η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και μετά.

Για τη Λαϊκή συσπείρωση

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Κ. Κατιμερτζόγλου, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαμαλίδης, Α. Ματθαίου, Ε. Μποτζιολή

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ