Με τηλεδιάσκεψη η 23η Συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου

Συνεδρίαση 23η

ΠΡΟΣ: Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ. τη Δευτέρα 5-10-2020 και ώρα 19:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

 1. Κοινό Αίτημα των Δημοτικών Παρατάξεων «Δημιουργία Αλληλεγγύη», «Ενότητα για τη Νέα Ιωνία», «Ιωνία Νέα Άποψη- 21ος αιώνας» με αριθμ. Πρωτ. 23396/1-10-2020. Αναλυτικά
 2. Επιστολές Δημοτικών Παρατάξεων με θέμα την Παιδεία που αφορούν τα μέτρα κατά του Covid 19. Αναλυτικά
 3. Επιστολές Δημοτικών Παρατάξεων για διεξαγωγή δια ζώσης συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Αναλυτικά
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εργασίες κατασκευής υπόγειας δεξαμενής και μηχανοστασίου για τις ανάγκες των δικτύων δημοτικού συστήματος άρδευσης πυρόσβεσης» Αναλυτικά
 5. Λήψη απόφασης εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων που καταλαμβάνουν τα υφιστάμενα στέγαστρα στάσεων αναμονής επιβατών (ΟΑΣΑ, Δημ. Συγκοινωνίας). Αναλυτικά
 6. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων επί του πεζόδρομου της οδού Π.Π. Γερμανού για την επιχείρηση «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας της εταιρείας Π. ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ – Δ. ΚΑΦΑΛΛΗΝΟΣ Ο.Ε» Αναλυτικά
 7. Μετατόπιση ή μη περιπτέρου της Αναγνωστοπούλου Σπυριδούλας- Ευτυχίας στη Λ. Ηρακλείου έμπροσθεν του ΗΣΑΠ Περισσού. Αναλυτικά
 8. Αναλάμπον φωτεινός σηματοδότης ενός πεδίου επί της οδού Τ. Σινόπουλου του Δήμου Ν. Ιωνίας στο ύψος της οδού Χαλκωματάδων και των 34ο & 88ο Δημοτικών Σχολείων Αθηνών. Αναλυτικά
 9. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου επί της οδού Μωραιτίνη 6.
 10. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου επί της οδού Πίνδου 12.
 11. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου επί της οδού Σπάρτης 11-13.
 12. Ανανέωση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου επί της οδού Ευτυχίας 37Β.
 13. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου του στην οδό Πεύκων 23.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 • Ανακοινώσεις Προέδρου.
 • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
 • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ