2ο Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας: Mixing and Enriching Us – Ανάμιξη και Εμπλουτισμός

Βάλια Μαστοράκη, Συντονίστρια του προγράμματος Erasmus+ στο 2ο ΓεΛ Νέας Ιωνίας.

Το Erasmus+ είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων  καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις στο πρόγραμμα Erasmus+ αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών. Στις Στρατηγικές Συμπράξεις συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές χώρες του προγράμματος. Απώτερος στόχος αυτών των συμπράξεων, που υλοποιούνται με επιχορήγηση από το πρόγραμμα Erasmus+, είναι να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα που θα βελτιώσουν τα πολιτικά και εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη.

Σχολεία-Εταίροι από πέντε ευρωπαϊκές χώρες, Ιταλία, Ελλάδα, Λιθουανία, Ρουμανία και Ισπανία (σχολείο συντονισμού), αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε σε ένα διετές πρόγραμμα Erasmus +, χωρισμένο σε 4 στάδια: «Γνωρίζουμε και κατανοούμε ο ένας τον άλλον», «Προχωράμε  όλο και πιο βαθιά», «Φίλοι για πάντα», «Μάθηση και ισορροπία».

Είμαστε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπάιδευσης που αντιπροσωπεύουμε πολιτισμούς από τα τέσσερα σημεία του ευρωπαϊκού ορίζοντα!  Παρά αυτές τις «προφανείς» διαφορές, έχουμε μια κοινή πραγματικότητα: Τα παιδιά και τους ανθρώπους που προέρχονται από άλλες χώρες και διαφορετικούς πολιτισμούς που έχουν έρθει σε εμάς και που θα μείνουν για πάντα. Τα σχολεία μας είναι αποδέκτες μαθητών από όλο τον κόσμο. Συνεπώς, αντιμετωπίζουμε παρόμοιες καταστάσεις που σχετίζονται με την ένταξη σε ένα περιβάλλον ξένο για τους νεοεισερχόμενους και οι οποίες, σε πολλές περιπτώσεις, προκαλούν κοινωνικό αποκλεισμό, απουσίες, πρόωρη σχολική εγκατάλειψη και άλλα κοινωνικά προβλήματα. Για να τα αποφύγουμε αυτά, για να μάθουμε να ζούμε μαζί, έχουμε επιλέξει ως προτεραιότητες μας: Την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείουτην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την ιδέα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Το πρόγραμμά μας εμπνεύστηκε από μία θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, ως βασική συμβολή στην ατζέντα «Ευρώπη 2020». Εάν καταφέρουμε να ανοίξουμε τις σκέψεις των μαθητών μας στην Ευρώπη και στην ευρωπαϊκή κοινότητα, ενημερώνοντάς τους για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και τους λαούς που τη συνδιαμορφώνουν, ίσως συμβάλλουμε στην ένταξη τους και αποτρέψουμε τη σχολική διαρροή.

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των σχολείων μας, έχουμε θέσει τους στόχους καθώς και τις δραστηριότητες του έργου μας. Οι βασικοί στόχοι είναι:

  • να εργαστούμε σκληρά για να αποτρέψουμε σχολική διαρροή
  • να αφυπνίσουμε την ιδέα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας
  • να εκπαιδεύσουμε σε ανθρώπινες αξίες, σεβασμό, αλληλεγγύη και κριτική σκέψη
  • να καλλιεργήσουμε την υπερηφάνεια για το δικό μας πολιτιστικό υπόβαθρο, σεβόμενοι ταυτόχρονα τους άλλους
  • να διευρύνουμε τους ορίζοντες μαθητών και εκπαιδευτικών
  • να βελτιώσουμε τις γλωσσικές, ψηφιακές και επικοινωνιακές μας δεξιότητες μαζί με τις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης

Οι συνθήκες στα σχολεία των χωρών μας είναι κοινές: μαθητές από διαφορετικές εθνικότητες, πολιτισμούς και θρησκείες. Συχνά, μαθητές βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, λόγω του κοινωνικού, οικονομικού ή πολιτισμικού τους υποβάθρου, γεγονός που φαίνεται ξεκάθαρα την περίοδο της πανδημίας καθώς αρκετοί δεν έχουν πρόσβαση στις ΤΠΕ. Αυτές οι δύσκολες καταστάσεις προκαλούν δραματικά επίπεδα απουσιών στο σχολείο και έλλειψη ενδιαφέροντος για μάθηση. Τα σχολεία οφείλουν να παρέχουν στους μαθητές ευκαιρίες που τους επιτρέπουν να εξελίσσονται ακαδημαϊκά και να διευκολύνουν την κοινωνική τους ένταξη.

Τα σχολεία που συνεργαζόμαστε, βρισκόμαστε σε διάφορες ευρωπαϊκές περιοχές με πολύ πλούσιους και αρχαίους πολιτισμούς. Αυτό θα μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε όχι μόνο άλλους πολιτισμούς, αλλά, ίσως, άγνωστες πτυχές των δικών μας πολιτισμών. Οι μαθητές, οι δάσκαλοι, οι γονείς, οι αντίστοιχες διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι φορείς της τοπικής αυτοδίοικησης θα συνεισφέρουν στο έργο μας. Καθ ‘όλη τη διάρκεια του έργου, οι δραστηριότητες, οι συναντήσεις, οι αποφάσεις που λαμβάνονται και τα αποτελέσματα, θα δημοσιοποούνται και διαδίδονται ενεργά μέσα από τις ιστοσελίδες των σχολείων μας, στο blog του έργου μας, στον ιστοχώρο της Ε.Ε.  eTwinning και στο Instagram . Είμαστε επίσης υπεύθυνοι για τη μεταφόρτωση των αποτελεσμάτων στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων έργου Erasmus +. Η πλατφόρμα eTwinning (ηλεκτρονική αδελφοποίηση) είναι μια σχολική κοινότητα, στην οποία τα άτομα που εργάζονται σε σχολεία της Ευρώπης μπορούν να επικοινωνούν, να συνεργάζονται, να καταρτίζουν σχέδια, να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να συμμετέχουν στη μεγαλύτερη κοινότητα μάθησης στην Ευρώπη.

Το λογότυπο του προγράμματος που σχεδίασε ο Σπύρος Καφεντζής και επιλέχθηκε με ψηφοφορία μεταξύ των μαθητών από τις 5 χώρες.

Οι δραστηριότητες που έχουν  προγραμματιστεί και συμφωνηθεί από όλους τους εταίρους, περιλαμβάνουν έρευνα, ανάλυση, παρουσίαση, δημιουργία, ψυχαγωγία, κριτική σκέψη. Έχουμε σχεδιάσει εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες και εργαστήρια που θα δίνουν ορατά και μετρήσιμα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα. Όλοι οι εταίροι εργαζόμαστε παράλληλα εφαρμόζοντας διαφορετικές προσεγγίσεις για τη βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες μοιράζονται εξίσου. Είμαστε υπεύθυνοι για να είμαστε σίγουροι ότι το σχέδιο δραστηριοτήτων προχωρά όπως έχει σχεδιαστεί, οι στόχοι επιτυγχάνονται καθώς και τα αποτελέσματα. Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας απαγορεύονται οι μετακινήσεις και όσες δραστηριότητες απαιτούν κινητικότητα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και εικονικά.

Θεωρούμε ότι αυτό το έργο είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου για τα σχολεία μας. Και κάτι τόσο μεγάλο και σημαντικό όσο ένα ευρωπαϊκό προτζεκτ δεν μπορεί απλώς να σταματήσει στο τέλος του προγράμματος των δύο ετών, πρέπει και θα έχει μια ζωή και μετά από αυτό το χρονικό όριο. Οι δικοί μας στόχοι δεν είναι βραχυπρόθεσμοι αλλά μακροπρόθεσμοι. Σκοπός μας είναι να σπείρουμε τους σπόρους που θα συμβάλουν στην ιδέα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας ανεξάρτητα από τον τόπο γέννησης, τη φυλή, τη γλώσσα ή την κοινωνική κατάσταση.

Βάλια Μαστοράκη, Συντονίστρια του προγράμματος Erasmus+ στο 2ο ΓεΛ Νέας Ιωνίας

ΠΗΓΗ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ