«Ο νεοελληνικός διαφωτισμός στο προεπαναστατικό θέατρο & το θεατρικό έργο του Γεωργίου Λασσάνη», στο Ίδρυμα Τ. Σινόπουλος

ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Ν. 2039/1939
Τάκη Σινόπουλου 22, 111 42 Αθήνα (Περισσός)
τηλ.- fax: 2102583416
e-mail:elpenor@otenet.gr

ΠΟΙΗΣΗ: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2020-2021

Ὁ Ἀγώνας τοῦ 1821 στὴν Ἑλληνικὴ καὶ Ξένη Ποίηση

Τὸ Ἵδρυμα «Τά­κης Σι­νό­που­λος – Σπου­δα­στή­ριο Νεοελληνικῆς Ποί­η­σης» σᾶς προσκαλεῖ νὰ παρακολουθήσετε τὴν τέταρτη διαδικτυακὴ παρουσίαση στὸ πλαίσιο τῶν ἑορτασμῶν γιὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία.

Πολύκαρπος Πολυκάρπου

Ὁ νεοελληνικὸς διαφωτισμὸς στὸ προεπαναστατικὸ θέατρο καὶ τὸ θεατρικὸ ἔργο τοῦ  Γεωργίου Λασσάνη ΕΛΛΑΣ

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 στὶς 8:00 μ.μ. ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα τοῦ Ιδρύματος www.elpenor.gr καὶ ἀπὸ τὸ λογαριασμὸ τοῦ στὸ YouTube

Διοργάνωση: ΙΔΡΥΜΑ ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ


Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021
Ὁ νεοελληνικὸς διαφωτισμὸς στὸ προεπαναστατικὸ θέατρο καὶ τὸ θεατρικὸ ἔργο τοῦ  Γεωργίου Λασσάνη ΕΛΛΑΣ

Πολύκαρπος Πολυκάρπου

Γνήσιο παιδὶ τοῦ νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ, τὸ θέατρο τῆς περιόδου 1800-1821 εἶναι ὄχημα τῶν πιὸ προωθημένων εὐρωπαϊκῶν ἀντιλήψεων γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἀποστολὴ τοῦ θεάτρου καὶ τῆς ἀπήχησης ποὺ εἶχε τὸ πνεῦμα τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης. Πρόκειται γιὰ τὶς ὡριμότερες στιγμὲς τοῦ θέατρου τῶν ἰδεῶν καὶ τοῦ πολιτικοῦ στοχασμοῦ.

Ὁ Γεώργιος Λασσάνης (1793-1870), δραστήριος Φιλικός, Ἱερολοχίτης, Ὑπασπιστὴς καὶ σύντροφος τοῦ Ἀλέξανδρου Ὑψηλάντη στὴν ἐξορία του, καὶ μαχητὴς στὸ Δραγατσάνι, κρίνοντας ὅτι τὸ θέατρο μὲ τὴν ἀμεσότητα τῆς παρουσίας του εἶναι ἰδιαίτερα ἀποτελεσματικὸ γιὰ τὴν ἐθνεγερτικὴ καὶ τὴν πολιτικὴ δράση, ἔγραψε καὶ παρουσίασε στὸ θέατρο τῆς Ὀδησσοῦ τὰ δράματα, Ἑλλὰς ἢ Ἡ Ἑλλὰς καὶ ὁ Ξένος καὶ Ἁρμόδιος καὶ Ἀριστογείτων.

Ἡ Ἑλλάς, παρουσιάστηκε, στὴν Ὀδησσό, στὶς 15 Φεβρουαρίου 1819. Περισσότερο ἰδεολογικό, ἐπαναστατικὸ καὶ ἑλληνοκεντρικὸ μανιφέστο παρὰ θεατρικὸ ἔργο, ἀναμοχλεύει, μὲ τὶς ἀλληγορικὲς φιγοῦρες του καὶ τὸ κρυπτογραφικὸ δραματικὸ διάλογό του τὰ πατριωτικὰ πάθη, ξυπνᾷ τὸ αἴσθημα τῆς αὐτοθυσίας, διαπλέκει, ἄκρως ἀποτελεσματικά, τὴν παλιὰ μὲ τὴ νέα Ἑλλάδα ποὺ θὰ προκύψει ἀπὸ τὴν ἐπανάσταση, καὶ ἐκφράζει, περισσότερο ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἄλλο θεατρικὸ ἔργο, τὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς.

Για το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων, πατήστε εδώ.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ