«Οι ποιητικές γενιές και η στάση τους απέναντι στην Ιστορία» στο Ίδρυμα “Τάκης Σινόπουλος”

ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ Ν. 2039/1939
Τάκη Σινόπουλου 22, 111 42 Αθήνα (Περισσός)
τηλ. – fax: 2102583416
e-mail: elpenor@otenet.gr

ΠΟΙΗΣΗ: ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2020-2021

Ὁ Ἀγώνας τοῦ 1821 στὴν Ἑλληνικὴ καὶ Ξένη Ποίηση

Τὸ Ἵδρυμα «Τά­κης Σι­νό­που­λος – Σπου­δα­στή­ριο Νεοελληνικῆς Ποί­η­σης» σᾶς προσκαλεῖ νὰ παρακολουθήσετε τὴν πέμπτη διαδικτυακὴ παρουσίαση στὸ πλαίσιο τῶν ἑορτασμῶν γιὰ τὰ 200 χρόνια ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία.

Ἀθανάσιος Β. Γαλανάκης

«Οἱ ποιητικὲς γενιὲς καὶ ἡ στάση τους ἀπέναντι στὴν Ἱστορία:
τὸ παράδειγμα τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 στὴ νεοελληνικὴ ποίηση τοῦ 20οῦ αἰῶνος»

Τετάρτη 7 Ἀπριλίου 2021 στὶς 8:00 μ.μ.
ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα τοῦ Ιδρύματος www.elpenor.gr καὶ ἀπὸ τὸ λογαριασμὸ τοῦ στὸ YouTube

Διοργάνωση: ΙΔΡΥΜΑ ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

Τετάρτη 7 Ἀπριλίου 2021
«Οἱ ποιητικὲς γενιὲς καὶ ἡ στάση τους ἀπέναντι στὴν Ἱστορία: τὸ παράδειγμα τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 στὴ νεοελληνικὴ ποίηση τοῦ 20οῦ αἰῶνος»

Ἀθανάσιος Β. Γαλανάκης

Κάθε λογοτεχνικὴ γενιὰ ἔχει τὶς δικές της παραστάσεις καὶ τὸν δικό της ἱστορικὸ καὶ πραγματολογικὸ ὁρίζοντα, στοιχεῖα ποὺ καθορίζουν ἐν πολλοῖς καὶ τὴ στάση της ἀπέναντι στὴν Ἱστορία καὶ τὰ γεγονότα της. Ἠ ὁμιλία αὐτὴ πρόκειται νὰ ἐξετάσει τὰ ἱστορικὰ ὀρόσημα ποὺ ἐπηρέασαν ἀνεπίστρεπτα κάθε γενιὰ τοῦ 20οῦ αἰῶνος, διαμορφώνοντας ἐν πολλοῖς τὴν τοποθέτησή της τόσο πρὸς αὐτὰ τὰ ἴδια ὅσο καὶ πρὸς ὅ,τι ἔχει προηγηθεῖ, καὶ ἰδιαίτερα τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον οἱ ἐθνικοὶ ἀγῶνες τοῦ παρελθόντος (ἐν προκειμένῳ ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821) ἀξιοποιοῦνται ποιητικά, ἀλλάζοντας κάθε φορὰ μορφὴ καὶ σημασία.

Για το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων, πατήστε εδώ.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ