Ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Νέας Ιωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, 142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Τηλ. 213 2000457, 434
Fax. 210 2792500
e-mail: dimsxeseis@neaionia.gr

Νέα Ιωνία, 11/9/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Τα νέα συλλογικά όργανα του Δήμου Νέας Ιωνίας»

Με την ολοκλήρωση των δημαιρεσιών συγκροτήθηκαν τα συλλογικά όργανα του Δήμου Νέας Ιωνίας ως εξής:
α) Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου (Πράξη του Δ.Σ. αριθμ. 275/2019) για την πρώτη θητεία (1/9/2019 – 6/11/2021):
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Κουλούρης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Λαζαρίδης Ιωάννης
Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κ. Αθυμαρίτου Φιλίππα

β) Μέλη Οικονομικής Επιτροπής (Πράξη του Δ.Σ. αριθμ. 276/2019) για την πρώτη θητεία (1/9/2019 – 6/11/2021):
Τακτικά Μέλη:

 1. ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
 2. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
 3. ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
 4. ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
 5. ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 6. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:

 1. ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
 2. ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 3. ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
 4. ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
 5. ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 6. ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ
 7. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

γ) Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Πράξη του Δ.Σ. αριθμ. 277/2019) για την πρώτη θητεία (1/9/2019 – 6/11/2021):
Τακτικά Μέλη:

 1. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 2. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
 3. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 4. ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
 5. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
 6. ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη:

 1. ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 2. ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
 3. ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
 4. ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ
 5. ΑΚΙΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
 6. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 7. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Με την αριθμ. 478/2019 Απόφαση της Δημάρχου Νέας Ιωνίας ορίζονται ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Νέας Ιωνίας από 10/9/2019 έως 9/9/2020, οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι:

 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Βλασσά, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, με αρμοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη, για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των Γραφείων και Τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, (εκτός του Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης-Πολιτισμού και Σχολικών Επιτροπών της ίδιας Διεύθυνσης), όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Επίσης,  ορίζει τον κ. Παναγιώτη Βλασσά  μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων. 

 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αριστείδη Χατζησαββίδη, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, μεταβιβάζοντας όλες τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των Γραφείων και των Τμημάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης Υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Επί πλέον, ορίζει τον κ. Αριστείδη Χατζησαββίδη Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Επίσης, στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.

 1. Την Δημοτική Σύμβουλο κ. Αγγελική Σακκαλόγλου, Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και Δημοτικής Συγκοινωνίας, μεταβιβάζοντας την οργάνωση, παρακολούθησης συντονισμό και έλεγχο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Συγκοινωνίας και των παρακάτω οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος:

α) Τμήμα Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων Υλικών
β) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
γ) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Την διαχείριση θεμάτων που αφορούν την Ποιότητα Ζωής και τις Παιδικές Χαρές.
Την εποπτεία για τη λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Συγκοινωνίας για τη συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού.
Επί πλέον,  ορίζει την κ. Αγγελική Σακκαλόγλου Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
Επίσης, στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.

 1. Την Δημοτική Σύμβουλο κ. Χατζή Ελένη, Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής, με αρμοδιότητες την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της ψηφιοποίησης των Υπηρεσιών του Δήμου, με την συνεργασία όλων των Τμημάτων και των Διευθύνσεων, προς όφελος της Υπηρεσίας και των πολιτών.

Επίσης,  μεταβιβάζει στην κ. Ελένη Χατζή  την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.

 1. Την Δημοτική Σύμβουλο κ. Ελένη Αλατσίδου, Αντιδήμαρχο Παιδείας & Πολιτισμού με αρμοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων του Τμήματος Παιδείας δια βίου μάθησης – Πολιτισμού και Σχολικών Επιτροπών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Επίσης,  μεταβιβάζει στην κ. Αλατσίδου Ελένη την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.

 1. Τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνιο Καρβουνιάρη, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, με αρμοδιότητες την εποπτεία, οργάνωση και την λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας. Μεταβιβάζει την υπογραφή και την ευθύνη, για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Επίσης,  ορίζει τον κ. Αντώνιο Καρβουνιάρη μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.

Σε περίπτωση  απουσίας ή κωλύματος των  Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες τις ασκεί η Δήμαρχος.

Β. Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά της θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Σακκαλόγλου Αγγελική που αναπληρώνει τη Δήμαρχο

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ