Πασχάλιο μήνυμα του Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας κ, Γαβριήλ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ

«Μή φοβεῖσθε ὑμεῖς∙ οἶδα γάρ ὅτι Ἰησοῦν τόν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε∙ οὐκ ἔστιν ὧδε∙ ἠγέρθη γάρ καθώς εἶπε». (Ματθ. 28, 5-6)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Τά ὑπέροχα αὐτά καί συγκλονιστικά λόγια τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ πρός τίς Μυροφόρες ὅταν «λίαν πρωί» κατευθύνθηκαν μέ πόθο ἱερό στόν τάφο γιά νά ἀλείψουν μέ μύρα τό ἄχραντο σώμα τοῦ Διδασκάλου τους σηματοδοτοῦν τήν πρώτη μεγάλη χαρμόσυνη μαρτυρία τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

«Μή φοβεῖσθε» λέει ὁ Ἀρχάγγελος. Ἡσυχάστε, ἡρεμῆστε, συνέλθετε, διότι ὁ Κύριος ἀναστήθηκε!

Πράγματι, τά ἀγγελικά αὐτά χαρμόσυνα καί συγχρόνως λυτρωτικά λόγια εἶναι σήμερα πιό ἐπίκαιρα ἀπό ποτέ.

Σήμερα, πού ἡ κοινωνία μας βάλλεται ὑπό τόν φόβο τῆς ἐξαπλώσεως μιᾶς πανδημίας καί πού ἡ ἀγωνία μας πλέον εἶναι διάχυτη γιά τό μέλλον τοῦ πλανήτη μας, τά λόγια αὐτά ἔρχονται νά καθησυχάσουν τίς συνειδήσεις μας, νά γλυκάνουν τόν λογισμό μας καί νά ἐμψυχώσουν τίς καρδιές μας.

Ἕνας μεγάλος Πατέρας τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος ἀναφέρει ὅτι, ὅταν κανεῖς ἡσυχάσει καί ὅταν καθαρίσει ἡ καρδιά του, τότε μόνο μπορεῖ νά συλλάβει μέσα του τήν ὄντως χαρά (SC 51, 130).

Αλήθεια, ποιά μεγαλύτερη χαρά μπορεῖ νά ὑπάρχει στή ζωή μας ἀπό τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως; Ποιά μεγαλύτερη χαρά ἀπό τήν εἰδηση ὅτι ὁ θάνατος θανατώθηκε;

ἩἈνάσταση τοῦ Κυρίου μας εἶναι ζωντανή πηγή χαρᾶς καί ἐλπίδας. Εἶναι ἡ ὄντως χαρά πού μπορεῖ νά ξεπεράσει κάθε πόνο, κάθε λύπη καί κάθε φόβο. Εἶναι πρωτίστως χαρά πνευματική, βαθιά λυτρωτική καί αἰώνια, πού τήν βιώνει αὐτός πού ξέρει τί σημαίνει «προδοσία» καί «σταύρωση».

Φέτος ὅμως, ὑπό τίς ὑπάρχουσες συνθήκες, καλοῦμασθε νά ζήσουμε ἕνα Πάσχα διαφορετικό ἀπό τά ἄλλα. Ἕνα Πάσχα ἰδιαίτερο, πρωτόγνωρο καί σίγουρα μοναδικό. Ἕνα Πάσχα, στό ὁποῖο καλοῦμασθε νά ἀλλάξουμε πολλές ἀπό τίς παγιωμένες καί τυπικές συνήθειές μας.

Ἄς δοῦμε λοιπόν τή νέα αὐτή πραγματικότητα δίχως φόβο, ἀλλά ὡς μία εὐκαιρία ἀπό τό Θεό νά ἀλλάξουμε ὡς ἄνθρωποι.

Νά δοῦμε τόν χρόνο μέσα ἀπό άλλη ὀπτική γωνία. Νά ἀποδεχθοῦμε ὅτι ὁ κόσμος γυρίζει πιό ἀργά. Νά ἐπικοινωνήσουμε ἐπιτέλους οὐσιαστικά μέ τούς ἀνθρώπους μας. Νά ἀφιερώσουμε ποιοτικό χρόνο στίς οἰκογένειές μας. Νά ἐρευνήσουμε ἐσωτερικά τόν ἑαυτό μας καί νά μήν φοβηθούμε νά τόν ἀντιμετωπίσουμε. Νά ζητήσουμε συγγνώμη γιά τά λάθη καί τίς ἀδυναμίες μας. Νά ζήσουμε τό σήμερα μέ προσευχή καί ἀγάπη, διότι τό αὔριο δέν μᾶς ἀνήκει.

Ἄλλωστε, πίσω ἀπό κάθε πόνο, πίσω ἀπό κάθε δοκιμασία καί θλίψη κρύβεται πάντοτε τό θέλημα καί ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ.

Μή φοβεῖσθε λοιπόν!

Μέσα σέ αὐτή τή ἔκρυθμη πραγματικότητα πού βιώνουμε, ἡ μόνη βεβαιότητα εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας, διότι δέν ἐξαρτάται ἀπό ἑμᾶς. Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτάται μόνο ἡ δική μας προσωπική ἀνάσταση. Ἡ ἀνάσταση ἀπό τά πάθη καί τίς φοβίες μας.

«Ἡ ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν φόβον» (Α’ Ἰω. 4,18). Ἄς πορευθοῦμε λοιπόν μέ ἀγάπη καί θάρρος. Χωρίς φόβο καί πάθη. Χωρίς μικρότητες καί μισαλλοδοξίες, διότι ὁ Χριστός ἀνασταίνεται γιά ὅλους!

Ἄς ἐμπιστευθοῦμε λοιπόν τίς ζωές μας σέ Ἐκείνον πού νίκησε τό θάνατο καί ἴσως φέτος νά ζήσουμε τό καλύτερο Πάσχα!

«Μή φοβεῖσθε… Χριστός Ἀνέστη»!

†Ὁ Νέας Ἰωνίας, Φιλαδελφείας,

Ἡρακλείου καί Χαλκηδόνος ΓΑΒΡΙΗΛ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ