Πρακτικός οδηγός: Φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις λόγω κορονοϊού

Γράφει η Σουζάνα Κλημεντίδη
Νομικός συνεργάτης ΕΕΑ
 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
  [Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο προστασίας είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων τους].

1.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ «1»
(ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΤΙΣ 26.03.2020)
δικαιούνται:

 • αναστολή καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 31/3/2020 και την 30/04/2020 αντίστοιχα.
 • έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο και Απρίλιο 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα (Οι οφειλές Μαρτίου καταβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τις 10.04.2020).

[→ εξαιρούνται:  α) οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής και β) η εξόφληση του ΦΠΑ που είναι καταβλητέος σε δύο δόσεις με ενεργοποίηση της σχετικής επιλογής στην υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ και δεν έχει υπαχθεί σε οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ].

 • συμψηφισμό, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά.
 • αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο, έως 30/09/2020 και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ έως 30/06/2020. Επίσης, αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο, έως 31/10/2020 και δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς ΕΦΚΑ έως 31/07/2020. Η αναστολή αφορά το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών  των εργαζομένων της επιχείρησης.
 • έκπτωση 40% επί του ενοικίου του μηνός Μαρτίου και Απριλίου 2020 για επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή, ενώ για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία βάσει ΚΑΔ ισχύει έκπτωση 40% επί του ενοικίου του μηνός Απριλίου 2020. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι την 31/3/2020 και 30/04/2020 αντίστοιχα με δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

1.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ «2»
(ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΤΟ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ)

 • αναστολή καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 30/04/2020.
 • έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

[→ εξαιρούνται: α) οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση, οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής και β) η εξόφληση του ΦΠΑ που είναι καταβλητέος, σε δύο δόσεις με ενεργοποίηση της σχετικής επιλογής στην υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ και δεν έχει υπαχθεί σε οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης / διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ].

 • συμψηφισμό, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά.
 • έκπτωση 40% επί του ενοικίου του μηνός Απριλίου 2020. Για τους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις αυτές παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι την 30/04/2020 με δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
 1. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (εργαζόμενοι-μισθωτοί, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή) δικαιούνται:
 • αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών Μαρτίου και Απριλίου 2020 προς την φορολογική διοίκηση για 4 μήνες, με δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
 • έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.
 • Για τους εργαζόμενους-μισθωτούς, των η σύμβαση εργασίας τίθεται σε προσωρινή αναστολή, είτε επειδή η επιχείρηση στην οποία δουλεύουν έχει κλείσει με κρατική εντολή, είτε ανήκει στους πληττόμενους ΚΑΔ, προβλέπεται δικαίωμα έκπτωσης 40% επί του ακινήτου που μισθώνουν, εφόσον αποτελεί κύρια κατοικία. Αντίστοιχα, για τους ιδιοκτήτες της κύριας κατοικίας παρατείνονται μέχρι και τις 31/8/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες μέχρι την 31/3/2020 και 30/04/2020 με δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.
 1. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ δικαιούνται:
 • αναστολή καταβολής μέχρι και την 31/08/2020 των οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς και των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών, οι οποίες είναι πληρωτέες προς τις Δ.Ο.Υ., μέχρι την 31/3/2020 και την 30/4/2020. Για τις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση πληρωτέες το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο 2020, παρέχεται δυνατότητα έκπτωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα.

Από την έκπτωση του ανωτέρου ποσοστού εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

 • συμψηφισμό, ποσοστού ύψους 25% της αξίας του ΦΠΑ (πληρωτέο το μήνα Απρίλιο) που θα εξοφληθεί ολοσχερώς και εμπρόθεσμα μέχρι και την 30/4/2020, με οφειλές των ίδιων προσώπων που είναι βεβαιωμένες ή πρόκειται να βεβαιωθούν από τη φορολογική διοίκηση και οι οποίες είναι πληρωτέες από τον Μάιο και μετά. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες που εντάσσονται από τον Απρίλιο, το ανωτέρω ισχύει εφόσον έχουν καταβληθεί οι υποχρεώσεις ΦΠΑ Μαρτίου.
 • αναστολή καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο και τον μήνα Απρίλιο 2020, σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από 30/09/2020. Για τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, παρέχεται δυνατότητα μείωσης 25%, εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα. Σημειώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών Μαρτίου έως 10/04/2020. Επίσης, αναστολή των δόσεων βεβαιωμένων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, πληρωτέων τον μήνα Μάρτιο, έως 30/06/2020 και πληρωτέων τον μήνα Απρίλιο έως 31/07/2020.
 • μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση επιλογής υπαγωγής στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

 Αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και οι αντίστοιχες εκπτώσεις, θα ενεργοποιούνται αυτόματα, χωρίς δήλωση, ανάλογα με το εάν η επιχείρηση προχωρήσει εμπρόθεσμα ή όχι στις αντίστοιχες πληρωμές. Το ίδιο ισχύει και για τις αναστολές (ή αντίστοιχες εκπτώσεις) φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των  ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και επιστημόνων-ελευθέρων επαγγελματιών που εμπίπτουν στους εν λόγω ΚΑΔ.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ