Πρόσκληση συνεργασίας της Δέσποινας Θωμαΐδου στις δημ. παρατάξεις του Δήμου Νέας Ιωνίας

Δημοτική Παράταξη Νέας Ιωνίας
Email: d.prooptikis@gmail.com, Facebook: Δύναμη Προοπτικής

Νέα Ιωνία 29/8/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Ζούμε σε μια εποχή που χρειάζονται τολμηρές αλλά και υλοποιήσιμες αποφάσεις για το μέλλον του Δήμου και της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικότερα. Πρώτιστο για όλους μας, είναι o Δήμος  να ενεργοποιήσει την τοπική κοινωνία σε μια κοινή προσπάθεια επιβίωσης και ανάπτυξης. Το στρατηγικό μας όραμα είναι μια αναπαράσταση του επιθυμητού μας μέλλοντος, ορθολογικά και οραματικά ταυτόχρονα. Αυτόν το στόχο καλούμαστε να τον πετύχουμε όλοι μαζί με ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ και ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ σε κάθε απόφαση μας.

Η συνεργασία της παράταξης μας (ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ) με τις άλλες παρατάξεις στο δημοτικό συμβούλιο είναι δεδομένη και επιθυμητή στο πλαίσιο μάλιστα και της νέας  αυτοδιοικητικής κουλτούρας που καθιερώνει ο “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”. Στόχος να δημιουργηθεί με τη στήριξη των δημοτικών παρατάξεων μια ευρύτερη πλειοψηφική συμμαχία στο δημοτικό συμβούλιο που καλείται να στηρίξει τη δημοτική αρχή να επιτελέσει το έργο της στη νέα δημοτική περίοδο. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της πόλης μας και η αποφυγή δυσλειτουργικών και άγονων καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν από στείρες αντιπαραθέσεις των δημοτικών παρατάξεων επιβάλλει συνεργασίες και αλλαγή των παραδοσιακών τρόπων σκέψης χωρίς να καταργεί όμως την αυτοτέλεια και ανεξαρτησία κάθε δημοτικής παράταξης που πρέπει να θεωρείται δεδομένη και σεβαστή. Ο ρόλος της επικείμενης συνεργασίας αφορά τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του Δημοτικού Συμβουλίου ως επιτελικού οργάνου διοίκησης του Δήμου και των αποφάσεων του, που πρέπει να λαμβάνονται προς όφελος των δημοτών και του κοινού συμφέροντος.

Για το λόγο αυτό, παρουσιάζουμε την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ που αποτελεί δέσμευση συνεργασίας με όσες δημοτικές παρατάξεις θα την αποδεχθούν στη νέα περίοδο.

Οι παρακάτω άξονες αφορούν σε βασικές μας προγραμματικές θέσεις και προσκαλούμε όσες Δημοτικές Παρατάξεις το επιθυμούν, στο πλαίσιο αυτό, να συνεργαστούν στη νέα περίοδο.

Ειδικότερα:

Α. – Τεχνικά έργα – Υποδομές – Περιβάλλον

 • Βασικός στόχος μας αποτελεί η αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών του Δήμου μας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.
 • Οι υποδομές του Δήμου οφείλουν να έχουν δημόσιο χαρακτήρα και να υπηρετούν το «καλό» της πόλης και των δημοτών. Οι υπηρεσίες της καθαριότητας/πράσινου είναι δημόσια αγαθά και πρέπει να παραμείνουν στην αποκλειστική διαχείριση του Δήμου, προς όφελος πάντα των πολιτών.
 • Σε ότι αφορά τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) οι συνεργαζόμενες παρατάξεις καλούνται να εφαρμόσουν το θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό (ΕΣΔΑ 2015). Η ανακύκλωση στη πηγή με την καθιέρωση κινήτρων και την ευρεία συμμετοχή των δημοτών αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο.
 • Έμφαση επίσης θα δοθεί στην Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος του Δήμου ιδιαίτερα στα σχολικά κτίρια με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων προς όφελος του Δήμου και των δημοτών. Ο τομέας του περιβάλλοντος και της ενέργειας μπορούν να αποδώσουν πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοινωνία.

Β.- Κοινωνική Πολιτική – Διαφάνεια και Διοικητική Εξυπηρέτηση του Πολίτη

 • Η κοινωνική πολιτική και οι κοινωνικές δομές του Δήμου θα συνεχίσουν να προσφέρουν σε όλες τις ομάδες πληθυσμού που έχουν ανάγκη, θα μπορούν να επεκτείνουν τη δράση τους ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας μας αξιοποιώντας εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή/και άλλων χρηματοδοτικών πηγών διασφαλίζοντας πάντα τον δημόσιο χαρακτήρα των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.
 • Στόχος μας η περαιτέρω μείωση του κόστους κάποιων υπηρεσιών (π.χ. βρεφονηπιακοί σταθμοί, κατασκήνωση, ωδείο κοκ) εφόσον αυξηθούν οι πόροι του Δήμου.
 • Βασική αρχή αποτελεί επίσης η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την μετάβαση του Δήμου στη νέα ψηφιακή εποχή διασφαλίζοντας την προσπελασιμότητα σε ευρυζωνικές υπηρεσίες με χρήση του διαδικτύου στους δημότες.
 • Η ουσιαστική λειτουργία της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης με την ενεργή συμμετοχή όλων των ενεργών φορέων της πόλης, η ενημέρωση των δημοτών με απευθείας μεταδόσεις διαδικτυακά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και οι διαπαραταξιακές επιτροπές ελέγχου είναι μείζονα ζητήματα για τη διαφάνεια και το δημοκρατικό έλεγχο της δημοτικής αρχής.
 • Η διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του Δήμου αποτελεί βασικό μας στόχο και πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης και θα αγωνιστούμε για την επίτευξή του μέσα από τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης.

Γ. – Απασχόληση και Τοπική Οικονομία

 • Η Στήριξη του Εμπορικού κόσμου της πόλης μας αποτελεί πολιτική μας προτεραιότητα με ανάδειξη του υπερτοπικού της χαρακτήρα και μια σειρά πρωτοβουλιών που δύναται να αναληφθούν. Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται δυνατή και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στην πόλη. Οι Υποδομές, τα δημόσια έργα, η ενίσχυση της τοπικής συγκοινωνίας και η αντιμετώπιση των θεμάτων καθημερινότητας (καθαριότητα, θέσεις στάθμευσης, ευπρεπισμός της πόλης κοκ) αποτελούν βασικές ενέργειες στήριξης της τοπικής αγοράς και θα αποτελούν κοινή μας επιδίωξη.
 • Η αναβάθμιση και η αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου αποτελεί βασική μας επιδίωξη. Η κάλυψη των αναγκών του Δήμου σε ανθρώπινο δυναμικό σε όλους τους τομείς οφείλει να γίνει από μόνιμο προσωπικό στο βαθμό που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Δ.- Πολιτισμός – Αθλητισμός – Παιδεία.

 • Πολιτισμός: Η Ψηφιοποίηση και η ανάδειξη μέσα από στοχευμένες δράσεις των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου μας αποτελεί πεδίο συνεργασίας μας. Η καθιέρωση και ενδυνάμωση θεσμών υπερτοπικού χαρακτήρα με τα σημαντικά γεγονότα που προσδιόρισαν την φυσιογνωμία της πόλης μας, όπως η Μικρασιατική Καταστροφή, το Μπλόκο της Καλογρέζας και η αναβάθμιση του θεσμού των Ιωνικών ημερών.
 • Αθλητισμός: Η Συντήρηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών του Δήμου και η ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού αποτελεί κοινή μας προτεραιότητα.
 • Παιδεία: Η βελτίωση της λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η αναβάθμιση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, η συντήρηση των σχολικών κτιρίων αποτελεί προτεραιότητα στη νέα δημοτική περίοδο και προγραμματικό μας στόχο.

Με δεδομένο τους περιορισμένους πόρους των ΟΤΑ Α Βαθμού για την εκπλήρωση των αναπτυξιακών τους στόχων αλλά και την ταυτόχρονη στενότητα των πόρων του προϋπολογισμού των Δήμων, ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατή χρηματοδότηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων προκειμένου ο Δήμος Νέας Ιωνίας να αναβαθμίσει και να επεκτείνει υποδομές και παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες. Αυτό προϋποθέτει έγκαιρη προετοιμασία από μέρους του Δήμου (υπηρεσίες, μελέτες κ.ο.κ.) και σωστό χρονοπρογραμματισμό των υπηρεσιών του.

Καλούμε για το σκοπό αυτό όλες τις δημοτικές παρατάξεις που μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας στη βάση των προγραμματικών μας θέσεων για το «κοινό» καλό, για μια καλύτερη και ανθρώπινη πόλη αντάξια των προσδοκιών μας και της ιστορικής της διαδρομής.

ΓΙΑ ΤΗ «ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ»
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ