Προβλήματα στη λειτουργία του κοινωφελούς ιδρύματος «Βυζίου» καταγγέλλει ο κ. Καναβός

Ο Διευθυντής του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας, Μιλτιάδης Καναβός

Θέματα του Ιδρύματος Βυζίου θίγει σε επιστολή του ο Γραμματέας του Δ.Σ. του Ιδρύματος και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιλτιάδης Καναβός, καταφερόμενος κατά της δημάρχου και προέδρου του Ιδρύματος κας Θωμαΐδου.

Νέα Ιωνία, 11-11-2020

ΠΡΟΣ: Μέλη το ΔΣ του Ιδρύματος Βυζίου

  • Πρόεδρο του Ιδρύματος κ. Θωμαΐδου Δέσποινα (Δήμαρχο)
  • Ταμία του Ιδρύματος κ. Κουλούρη Κων/νο (Πρόεδρο Δ.Σ)
  • Διευθυντή Εθνικής Τράπεζας Υποκαταστήματος Ν. Ιωνίας
  • Διευθυντή ALPHA BANK Υποκαταστήματος Ν. Ιωνίας

ΚΟΙΝ: Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης Αττικής

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία του Ιδρύματος και απαιτούμενες ενέργειες»

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε τυγχάνω ο Γραμματέας του Δ.Σ. του Κληροδοτήματος Βυζίου και με την ιδιότητά μου αυτή ήδη σας έχω ενημερώσει εγγράφως σχετικά με θέματα που εκκρεμούν ή έχουν ανακύψει από την μη εύρυθμη λειτουργία του κοινωφελούς ιδρύματος, ιδιαίτερα δε λόγω της δικής σας συμπεριφοράς καθώς παραλείπετε συστηματικά να προβείτε στις απαιτούμενες πράξεις και ενέργειες για την διοίκηση του ιδρύματος και την διαχείριση της περιουσίας του.

Τόσο στην προγενέστερη, με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 2020 Πρόκληση που απεστάλη, όσο και στην τελευταία, με ημερομηνία 2 Νοεμβρίου 2020, Πρόσκληση με θέμα ομοίως την Έκτακτη Σύγκλιση Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, καμία εξ αυτών δεν φέρει την υπογραφή σας ούτε και την σφραγίδα του Ιδρύματος, δηλαδή δεν έχει εκδοθεί νομίμως, γεγονός που δεν συνάδει με την ιδιότητά σας πρωτίστως ως Προέδρου του Δ.Σ. αλλά και ως Δημάρχου.

Επίσης θα πρέπει τονιστεί ότι πλην της ανωτέρω Προσκλήσεως, στην οποία γίνεται απλή και γενική αναφορά των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, δεν έχετε ζητήσει την συνδρομή μου για την επιμέρους κατάρτιση και αποσαφήνιση αυτών, ούτε μας έχετε ενημερώσει με οιονδήποτε τρόπο συγκεκριμένα σε ποία ακριβώς θέματα αναφέρεστε, ούτε μας έχετε στείλει έγγραφη εισήγησή σας ώστε να γνωρίζουμε στοιχειωδώς τα θέματα και να μπορούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας και να προτείνουμε λύσεις, λαμβανομένου δε υπόψη ότι στο Δ.Σ. συμμετέχουν δύο νέα μέλη, ο Διευθυντής του καταστήματος Ε.Τ.Ε Ν. Ιωνίας και ο Διευθυντής του καταστήματος ALPHABANK Ν. Ιωνίας, για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί νομίμως μέχρι σήμερα η πράξη αποδοχής τους .

Εξάλλου, γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχουν από μηνών σημαντικές εκκρεμότητες του Ιδρύματος και προς τον φορέα που μας εποπτεύει, δηλαδή την Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης Αττική, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, όπως π.χ. δεν έχουν αποσταλεί προς τον φορέα Πράξεις από τον Ιούνιο 2020. Και τούτο διότι αφενός εσείς παραλείπετε τις δέουσες ενέργειες που είναι απαραίτητες να διενεργήσετε η ίδια. Αφετέρου επειδή δεν συγκαλείτε τακτικά το διοικητικό συμβούλιο, για λόγους που σας αφορούν, με αποτέλεσμα τα θέματα, που έπρεπε να έχουν δρομολογηθεί, όπως π.χ. η χορήγηση υποτροφιών ακόμα και παρελθόντων ετών ή η προκήρυξη διαγωνισμού, να παραμένουν στάσιμα ακόμα δε και με κίνδυνο για τα συμφέροντα και τον σκοπό του Κληροδοτήματος.

Εν όψει των ανωτέρω , και διαμαρτυρόμενος για την ανωτέρω συμπεριφορά σας, σας καλώ να ορίσετε άμεσα νέα ημερομηνία για την σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου με την αποστολή προσκλήσεων και εισηγήσεων ως ο νόμος ορίζει. Σας καλώ επίσης να μου παραδώσετε άμεσα το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων και το Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας, τα οποία βρίσκονται στο γραφείο σας στο Δημαρχείο, για την τήρηση και την φύλαξη των οποίων είμαι υπεύθυνος κατά το καταστατικό.

Τέλος σας δηλώνω ότι είμαι στην διάθεσή σας να σας συνδράμω στην κατάρτιση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης , ως ορίζει το καταστατικό και ο νόμος.

Ο Γραμματέας του Δ.Σ. Ιδρύματος και Δημοτικός Σύμβουλος
Μιλτιάδης Καναβός

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ