«Ρωμιών Πράξεις»: Διαγωνισμός δοκιμίου & εικαστικός διαγωνισμός για τα Σεπτεμβριανά του 1955

Τροποποίηση προκήρυξης Διαγωνισμού δοκιμίου με θέμα τα Σεπτεμβριανά του 1955

«Ρωμιών Πράξεις» Ποιοι είμαστε

H εθελοντική ομάδα «Ρωμιών Πράξεις» δημιουργήθηκε από ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών και ενδιαφερόντων. Σκοπός μας είναι η διατήρηση, διάδοση και ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνισμού της καθ’ ημάς Ανατολής. Ειδικότερα, οι πρωτοβουλίες και οι πολύπλευρες δράσεις μας στοχεύουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με κρίσιμα ζητήματα αλλά και τη συνειδητοποίηση της οικουμενικής διάστασης του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης.

Από το 2013 μέχρι και σήμερα οργανώνουμε επετειακά, εκθέσεις ιστορικού περιεχομένου με βασικό θέμα μας τα Σεπτεμβριανά του 1955. Οι εκθέσεις μας γίνονται κάθε φορά πόλος έλξης μεγάλου αριθμού επισκεπτών και έχουν φιλοξενηθεί σε εξαιρετικούς χώρους όπως το Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών (2013), το «Το Σπίτι της Κύπρου» (2014), το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (2015), η Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά (2016). στο μέγαρο της Εστίας Νέας Σμύρνης (2017), στο Ίδρυμα Μιχ. Κακογιάννης (2018) στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου (2019) κ.α.

1 Φεβρουαρίου – 15 Ιουλίου 2020

Η εθελοντική ομάδα «Ρωμιών Πράξεις»με αφορμή τη συμπλήρωση 65 χρόνων από τα γεγονότα που συγκλόνισαν τους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης τον Σεπτέμβριο του 1955, προκηρύσσει και διοργανώνει διαγωνισμό δοκιμίου με τίτλο «Σεπτεμβριανά του ‘55».

Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν δοκίμιο έως 3.000 λέξεις με αναφορά στα γεγονότα των Σεπτεμβριανών του 1955 (μνήμες, βιώματα, εκτιμήσεις, επιπτώσεις
κ.λπ.).

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1: Αντικείμενο και θέμα

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η συγγραφή πρωτότυπου δοκιμίου, έως 3.000 λέξεων, με θέμα τα Σεπτεμβριανά του 1955.

Άρθρο 2: Συμμετοχή

Ο Διαγωνισμός αφορά φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό μόνο με ένα (1) έργο (δοκίμιο), πρωτότυπο και αδημοσίευτο. Το διαγωνιζόμενο έργο (δοκίμιο) υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω email στο: romionpraxeis.diagonismos@gmail.com έως τις 23:59 της 15ης Ιουλίου 2020.

Το κάθε έργο (δοκίμιο) πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο, σε αρχείο μορφής MicrosoftWord, με τίτλο αρχείου το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα σε λατινικούς χαρακτήρες. Εντός του αρχείου και πριν από την ανάπτυξη του δοκιμίου, θα πρέπει να αναγράφονται (επάνω αριστερά) τα στοιχεία του συγγραφέα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, κινητό, σταθερό τηλέφωνο και διεύθυνση email) καθώς και δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό με ανεπιφύλακτη συμφωνία και αποδοχή των όρων αυτού. Στην συνέχεια θα ακολουθεί ο τίτλος και το κείμενο του διηγήματος.

Άρθρο 3: Κριτική Επιτροπή

Η Κριτική Επιτροπή θα εξετάζει τα εγκύρως υποβληθέντα δοκίμια ως προς την περιεκτικότητα, την αρτιότητα, την πρωτοτυπία τους, και την επιτυχή σύνδεσή τους με το θέμα του Διαγωνισμού. Η τελική απόφαση της Κριτικής Επιτροπής δεν επιδέχεται αμφισβήτηση και είναι οριστική.

Άρθρο 4: Επιβράβευση

Η Κριτική Επιτροπή, αξιολογώντας τα υποβληθέντα δοκίμια, επιλέγει (έως και) τριάντα, τα οποία θα συμπεριληφθούν σε μελλοντική ειδική συλλογική έντυπη έκδοση. Ο συγγραφέας του καλύτερου δοκιμίου, θα λάβει ως βραβείο ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη (1 άτομο) με διαμονή 4 ημερών. Οι υπόλοιποι θα λάβουν τιμητικό έπαινο διάκρισης στον Διαγωνισμό. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνο.

Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής της ανωτέρω εκδήλωσης θα ανακοινωθεί σύντομα. Δεν δημοσιοποιείται άλλο στοιχείο ή δεδομένο του Διαγωνισμού και δεν προβλέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της Κριτικής Επιτροπής.

Άρθρο 5: Αποτελέσματα

Οι διακριθέντες θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την τελετή βράβευσης, η ημερομηνία της οποίας θα κοινοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωσή μας. Τα αποτελέσματα δεν ανακοινώνονται οπουδήποτε αλλού πριν από την τελετή βράβευσης.

Επειδή στα μη βραβευθέντα έργα δεν αποκαλύπτονται τα στοιχεία των διαγωνιζομένων, δεν υπάρχει η δυνατότητα πληροφοριών για την επίδοσή τους, και δεν δίδονται πληροφορίες αναφορικά με την βαθμολογία τους.

Άρθρο 6: Έναρξη ισχύος, προσωπικά δεδομένα

Ως έναρξη ισχύος του Διαγωνισμού ορίζεται η 1η Φεβρουαρίου 2020. Η εθελοντική ομάδα «Ρωμιών Πράξεις» διατηρεί το δικαίωμα της ελεύθερης ανάκλησης, ματαίωσης ή αναβολής της διενέργειας του Διαγωνισμού καθώς επίσης και το δικαίωμα να αλλάξει τους παραπάνω όρους, χωρίς προειδοποίηση, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η εθελοντική ομάδα «Ρωμιών Πράξεις» αναγνωρίζει το ιδιωτικό απόρρητο των προσωπικών δεδομένων ως βασικό δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Για τον λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαφύλαξη του ιδιωτικού απορρήτου, την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και τη χρήση αυτών σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (τα οποία έχετε αποστείλει με τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό) θα χρησιμοποιηθούν μόνο προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες που αφορούν στον Διαγωνισμό.


Εικαστικός Διαγωνισμός με θέμα τα Σεπτεμβριανά του 1955

Η εθελοντική ομάδα «Ρωμιών Πράξεις» προκηρύσσει διαγωνισμό για τη δημιουργία εξωφύλλου που θα κοσμήσει την έκδοση δοκιμίων με θέμα τα γεγονότα που συνέβησαν στην Κωνσταντινούπολη τον Σεπτέμβριο του 1955, γνωστά ως «Σεπτεμβριανά του 55’».

Οι δημιουργίες των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα φιλοξενηθούν σε εικαστική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί εν ευθέτω χρόνο σε
χώρο πολιτισμού που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά με βάση τα γεγονότα που σημάδεψαν βαθιά τον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης.

Όροι του διαγωνισμού

Οι συμμετέχοντες μπορούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό μόνο με ένα (1) έργο σε μία από τις παρακάτω μορφές εικαστικής δημιουργίας: ζωγραφική, γλυπτική, κολάζ, χαρακτική, γραφιστική απόδοση κλπ. Οι διαστάσεις του έργου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 30Χ42 εκ. Παράβλεψη τήρησης των ανωτέρω συνεπάγεται απόρριψη της αίτησης συνεπώς και του έργου.

Η τελική αξιολόγηση των έργων θα πραγματοποιηθεί από ειδική διεπιστημονική επιτροπή που θα ανακοινωθεί σύντομα. Η επιτροπή θα επιλέξει 1 έργο, το οποίο θα βραβευθεί. Ο νικητής/τρια θα έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη (1 άτομο) με τα έξοδα της μετακίνησης και διαμονής καλυμμένα.

Θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι τα έργα όλων των συμμετεχόντων θα λάβουν μέρος στην έκθεση καθώς και στον έντυπο συνοδευτικό κατάλογό της, ο οποίος θα περιλαμβάνει ενημερωτικό κείμενο ως προς τη θεματική της έκθεσης, καθώς και κείμενα-φωτογραφίες παρουσίασης των έργων και των συμμετεχόντων καλλιτεχνών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την πρόταση συμμετοχής τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση romionpraxeis.diagonismos@gmail.com με την ένδειξη «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Σεπτεμβριανά ‘55».

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν ονοματεπώνυμό και αναλυτικά τα στοιχεία του έργου καθώς και να αποστείλουν μια σύντομη περιγραφή και φωτογραφία-ες από το έργο σε καλή ανάλυση (300dpi).

Η καταληκτική ημερομηνία του διαγωνισμού είναι η 15η Ιουλίου 2020.

Η εθελοντική ομάδα Ρωμιών Πράξεις
Ελισάβετ Χαριτωνίδου-Κόβη
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό:
Ρεγγίνα Κατσιμάρδου: 6972796740 ,
Γεωργία Αποστολάκου: 6974677031
e-mail: romionpraxeis.diagonismos@gmail.com

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ