Συνεδριάζει στις 14 Δεκέμβρη το δημοτικό συμβούλιο

Συνεδρίαση 32η

ΠΡΟΣ: Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ:78363/5-12-2020 ( ΦΕΚ Β΄5350 ) ΚΥΑ. την Δευτέρα 14-12-2020 και ώρα 19.00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α

 1. 6η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020
 2. Παραχώρηση Θέσης Στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Γούρδωνος 22.
 3. Ανανέωση Θέσης Στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδό Αλαμάνας 38.
 4. Ανανέωση Θέσης Στάθμευσης Ι.Χ Αναπηρικού Αυτοκινήτου στην οδό Κυκλάδων 8.
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός κυπαρισσιού που βρίσκεται σε παρτέρι επί της πλατείας Σημηριώτη.
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Αείλανθου που βρίσκεται στην οδό Ελλησπόντου 8.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ελιάς που βρίσκεται σε παρτέρι επί της οδού Ευτέρπης 48 και Δήμητρος.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη των δένδρων που βρίσκονται σε παρτέρι επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 19.
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας ακακίας που βρίσκεται σε παρτέρι επί της οδού Ιφιγενείας  41.
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη μιας λεύκας που βρίσκεται σε παρτέρι επί της οδού Κολοκοτρώνη 44.
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο δένδρων που βρίσκεται σε παρτέρι επί της οδού Νικ. Γιαννά 6-10.
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη τριών Αείλανθων που βρίσκονται επί της οδού Ρόδου 44.
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός πεύκου που βρίσκονται επί της οδού Ελευθερίας 27Β.
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη των δέντρων (ελαιών) που βρίσκονται επί της οδού Υψηλάντου 28.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 •     Ανακοινώσεις Προέδρου.
 •     Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
 •     Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ